X. ročník Halového turnaja mládeže

02.01.2019, Jakub Eperješi
X. ročník Halového turnaja žiakov a dorastencov vo futbale sezóna 2018/2019

 Komisia mládeže pri ObFZ Košice – okolie v spolupráci so Športovo-technickou komisiou a ObFZ Košice - okolie plánuje organizovanie Halového turnaja žiakov a dorastencov v termíne jarných prázdnin 2019. Podľa počtu prihlásených družstiev a ich územnej príslušnosti v okrese Košice – okolie, budú následne družstvá rozdelené do tzv. satelitov. Predpokladané miesta konania turnajov sú telocvičňe v Čani. Prihlásiť a štartovať môžu všetky družstvá patriace pod ObFZ Košice – okolie, teda aj družstvá štartujúce v súťažiach VsFZ, ktoré majú príslušnosť ObFZ Košice – okolie. Počet hráčov štartujúcich v jednom družstve je 13, vrátane brankára. Hráči štartujú na platné registračné preukazy. Bez ich predloženia k súpiske družstva na turnaji nebude umožnený štart hráčovi, resp. celému družstvu. Ďalšie informácie ohľadom turnaja a súťažný poriadok turnaja bude zverejnený na internetovej stránke ObFZ Košice – okolie. V prípade záujmu o účasť na turnaji vyplniť prihlášku a odovzdať ju na sekretariáte ObFZ osobne, alebo doručiť poštou (aj elektronickou) do 11.01.2019 (Piatok). Na turnaji štartujú hráči:

  • v kategórii žiakov hráči narodení po 01.01.2004 a mladší, za predpokladu, že dovŕšili vek 9 rokov,
  • v kategórii dorastencov hráči narodení po 01.01.2000 a mladší, za predpokladu že dovŕšili vek 14 rokov
[doc]Halový turnaj dorast - Prihláška.doc
[doc]Halový turnaj žiaci - Prihláška.doc
Prečítané: 103x