Úradná správa ObFZ Košice - okolie č.7
13.09.2018, Jakub Eperješi

Úradná správa ObFZ Košice - okolie č.7

Úradná správa ObFZ Košice – okolie

13.09.2018

 

SEKRETARIÁT

Upozorňuje kluby I. triedy o povinnosti vkladať videozáznam stretnutia na futbalnet do 48 hodín po skončení stretnutia.

Preto žiadame kluby o urýchlené vloženie záznamov do 20.septembra pod disciplinárnymi následkami z predchádzajúcich stretnutí nasledovne :

I. trieda :

2.kolo (12.8.): V. Myšľa – Rozhanovce, Dvorníky – K. Oľšany, Kysak – N. Polhora, Svinica – Turňa n. B., Valaliky – Byster (II.polčas), Jasov – Zdoba.

3.kolo (19.8.): Byster – Jasov, N. Polhora – Paňovce.

4.kolo (26.8.): Dvorníky – Zdoba (2.polčas), Kysak – Rozhanovce, Svinica – N. Polhora, Valaliky – Mokrance, Byster – Turňa n. B.

1.kolo (29.8.): Valaliky – Jasov, Byster – Svinica, Mokrance – Kysak, N. Polhora – Dvorníky.

5.kolo (2.9.): V. Myšľa – Dvorníky, Mokrance – Byster, N. Polhora – Valaliky, Zdoba – Kysak.

6.kolo (9.9.): Dvorníky – Jasov, Kysak – V. Myšľa, Svinica – Rozhanovce, Valaliky – K. Oľšany, Byster – N. Polhora (2.polčas).

 

ŠPORTOVO TECHNICKÁ KOMISIA

1. ŠTK ObFZ dôrazne upozorňuje TJ Mladosť Sady nad Torysou časť Byster na povinnosť zabezpečenia PC a pripojenia na internet ku každému domácemu stretnutiu.

2. ŠTK ObFZ upozorňuje kluby na bod 6h v rozpise súťaží:

Domáce FK v I. triede a II. triede (II. trieda od 1.1.2019) dospelých sú povinné zabezpečiť videozáznam pre prípadné posúdenie výkonu rozhodcu v prípade námietok voči jeho výkonu, a tiež v rámci propagácie futbalu majú povinnosť vkladať videozáznamy zo svojich stretnutí na futbalnet na web stránke futbalnet.sk. Spôsob vkladania nájdete na webovej stránke - http://navody.futbalnet.sk/sportnet.php.

3. ŠTK ObFZ na základe žiadosti schvaľuje tieto zmeny termínov:

- 5.kolo, Kokšov-Bakša – Slávia TU (žiaci) sa odohrá dňa 3.10. o 15:00 hod. – Slávia TU + 5€,

- 7.kolo, Ruskov – Kecerovce (MINIžiaci) sa odohrá dňa 16.9. o 12:30 hod. – Ruskov + 5€,

- 3.kolo, Paňovce – Nová Polhora (mladší žiaci) sa odohrá dňa 16.9. o 10:30 hod. – Paňovce + 5€,

- 5.kolo, Slávia TU – Benecol „B“ (prípravky) sa odohrá dňa 20.10. o 10:00 hod. – Slávia TU + 5€,

- 5.kolo, Zdoba – Ťahanovce (prípravky) sa odohrá dňa 18.9. o 17:30 hod. na ihrisku na ZŠ Bruselská – Ťahanovce + 5€,

- 5.kolo, Haniska – Ždaňa (prípravky) sa odohrá dňa 14.9. o 17:00 hod. Haniska + 5€,

- 8.kolo, Sokoľ – Bidovce (prípravky) sa odohrá dňa 6.10. o 10:30 hod. – Sokoľ + 5€,

4. ŠTK ObFZ dôrazne upozorňuje rozhodcov na kontrolu RP pred stretnutím.

5. ŠTK ObFZ dôrazne upozorňuje kluby na čl.43/6 SP ktorý hovorí o nastúpení hráča na stretnutie na iný doklad ako RP. Klub je v takom prípade povinný doručiť RP na riadiaci zväz do 48 hodín po stretnutí. Doručenie RP na zväz do 48 hodín sa nevzťahuje pri nedodaní RP z výroby.

 

Proti rozhodnutiam ŠTK ObFZ je možné odvolať sa do 14 dní.

 

KOMISIA ROZHODCOV

1. Poplatok za neskoré ospravedlňovanie sa, 3eura: KR upozorňuje, že poplatok je nutné uhradiť ihneď s ospravedlnenkou. V prípade nevyplatenia poplatku nebude dotyčnému zaslaná výplata za príslušný mesiac.

2. Berie na vedomie podnet FK Geča 73, KR ObFZ previedla pohovor s R – Sabóčik Samuel.

3. KR vzhliadla videozáznam zo stretnutia:

  • Turňa nad Bodvou – Mokrance na základe podnetu FK Turňa nad Bodvou považuje podnet za neopodstatnený. Poplatok 40€.

 

DISCIPLINÁRNA KOMISIA

Zastavenie činnosti za ČK na:

1 stretnutie:

Varga Jakub 1332576 + 10€ (Byster) čl.46/1b,2,

Bojkun Tomáš 1345547 + 5€ (Valaliky) čl.37/3, SŽ

 

Na obdobie:

Lukács Ján 1280586 + 10€ (Paňovce) čl.48/1c,2b, na obdobie 2 týždňov od 30.08.2018 do 13.09.2018,

Horváth Viktor 1185879 + 10€ (Péder) čl.48/1c,2b, na obdobie 3 týždňov od 10.09.2018 do 01.10.2018,

 

DK ObFZ pozýva na svoje zasadnutie dňa 20.09.2018 o 17:00 hod. aktérov stretnutia Pohára ObFZ: Slanská Huta – Poľov, R – Fekete Peter, AR1 – Antoži Radova, HU – , KD – Hlavatý Ondrej 1237686, VD – , KH – Riapoš Mikuláš 1121618, VH –a hráča H č.1 Tóth Štefan 1080330. Zároveň DK ObFZ uklada podľa čl.43/1 predbežné ochranné opatrenie pre hráča Tóth Štefan 1080330 (Poľov) v pozastavení výkonu športu podľa čl.43/2a,4 od 13.09.2018. Pod ďalšími disciplinárnymi opatreniami.

 

Odvolanie proti rozhodnutiu komisie (okrem rozhodnutí podľa čl. 37/3, 5 alebo 8 DP), sa podáva na Disciplinárnu komisiu ObFZ, v lehote do 7 dní odo dňa oznámenia rozhodnutia disciplinárnej komisie (čl. 84 ods. 1 DP).

Prečítané: 271x