Úradná správa ObFZ Košice - okolie č.28
07.06.2018, Jakub Eperješi

Úradná správa ObFZ Košice - okolie č.28

Úradná správa ObFZ Košice – okolie

06.06.2018

 

ŠPORTOVO TECHNICKÁ KOMISIA

1. ŠTK ObFZ oznamuje klubom, že Finále súťaže prípraviek ObFZ sa uskutoční dňa 9.6. od v Buzici.

2.ŠTK ObFZ oznamuje klubom, že Finále súťaže žiakov ObFZ sa uskutoční dňa 23.6.

3. ŠTK ObFZ žiada kluby ktoré majú záujem o organizácia finálových stretnutia O majstra okresu (žiaci) aby svoju žiadosť zaevidovali cez podanie na komisiu ŠTK.

4. ŠTK ObFZ dôrazne upozorňuje rozhodcov na kontrolu RP pred stretnutím.

5. ŠTK ObFZ na základe žiadosti schvaľuje tieto zmeny termínov:

- 25.kolo, Trstené pri Hornáde – Dvorníky (dospelí) sa odohrá na štadióne v Bysteri – bez poplatku,

- 21.kolo, Pyramída – Krásna (žiaci) sa odohrá dňa 12.6. o 16:30 hod. – Pyramída + 5€,

- 22.kolo, Budimír – Kalša (žiaci) sa odohrá dňa 16.6. o 14:00 hod. – Budimír + 5€,

- 22.kolo, Ždaňa – Malá Ida (žiaci) sa odohrá dňa 9.6. o 14:00 hod. – Malá Ida + 5€,

6. ŠTK ObFZ berie na vedomie vyjadrenia TJ Cementár Turňa nad Bodvou a TJ Družstevník Paňovce k stretnutiu súťaže Prípraviek sk.C: Turňa nad Bodvou – Paňovce, výsledok dosiahnutý na HP ponecháva v platnosti.

 

Proti rozhodnutiam ŠTK ObFZ je možné odvolať sa do 14 dní.

 

KOMISIA ROZHODCOV

1.Poplatok za neskoré ospravedlňovanie sa, 3eura: KR upozorňuje, že poplatok je nutné uhradiť ihneď s ospravedlnenkou. V prípade nevyplatenia poplatku nebude dotyčnému zaslaná výplata za príslušný mesiac.

 

DISCIPLINÁRNA KOMISIA

Pozastavenie výkonu športu na 1 str. za 5 alebo 9xŽK podľa čl.37/5a,5b:

Svajko Ladislav 1237408 + 10€ (Turňa nad Bodvou),

Brudňák Matúš 1256435 + 10€ (Blažice),

Pelegrin René 1280355 + 5€ (Čečejovce), SD

 

Pozastavenie výkonu športu za ČK na:

1 stretnutie:

Pástor Samuel Sebastián 1280332 + 5€ (Trstené pri Hornáde) čl.37/3, SD

Dzurik Krisián 1331388 + 5€ (Jasov) čl.37/3, SŽ

Dzurik Ján 1349752 + 5€ (Jasov) čl.45/1,2a, SŽ

 

DK ObFZ pozýva na svoje zasadnutie dňa 14.06.2018 o 17:00 hod. aktérov stretnutia I. triedy: Trstené pri Hornáde – Svinica, R – Ivan Radovan, AR1 – Trojčák Michal, AR2 – Mikloš Martin, DZ – Škody Ondrej, HU – Juhász Jakub, KD – Vattai Samuel 1188348, VD – Krupaš Jozef 1391730, KH – Lukáč Vincent 1203470, VH – Kirov Radoslav, hráča D č.3 Nevelöš Erik 1281863 a hráčov H č.10 Kover Peter 1253784, č.9 Šuchta Matúš 1315004. Zároveň DK ObFZ uklada podľa čl.43/1 predbežné ochranné opatrenie pre klub TJ Družstevník Trstené pro Hornáde spočívajúce v pozastavení hracej plochy a pre hráčov Nevelöš Erik 1281863 (Trstené pri Hornáde), Kover Peter 1253784 (Svinica) v pozastavení výkonu športu podľa čl.43/2a,4 od 04.06.2018. DK ObFZ zároveň žiada TJ Družstevník Trstené pri Hornáde o identifikáciu osôb ktoré napadli hráčov H. Pod ďalšími disciplinárnymi opatreniami.

 

DK ObFZ žiada hráča Žiga Dušan 1055054 (Jasov) o písomné vyjadrenie sa k incidentu po stretnutí I. triedy: Jasov - Kysak. Zároveň DK ObFZ uklada podľa čl.43/1 predbežné ochranné opatrenie pre hráčov Žiga Dušan 1055054 (Jasov) v pozastavení výkonu športu podľa čl.43/2a,4 od 04.06.2018. Pod ďalšími disciplinárnymi opatreniami.

 

Odvolanie proti rozhodnutiu komisie (okrem rozhodnutí podľa čl. 37/3, 5 alebo 8 DP), sa podáva na Disciplinárnu komisiu ObFZ, v lehote do 7 dní odo dňa oznámenia rozhodnutia disciplinárnej komisie (čl. 84 ods. 1 DP).

Prečítané: 332x