Úradná správa ObFZ Košice - okolie č.24
10.05.2018, Jakub Eperješi

Úradná správa ObFZ Košice - okolie č.24

Úradná správa ObFZ Košice – okolie

10.05.2018

 

ŠPORTOVO TECHNICKÁ KOMISIA

1. ŠTK ObFZ oznamuje klubom, že Finále pohára ObFZ sa uskutoční dňa 7.6. o 17:00 hod.

5. ŠTK ObFZ žiada kluby ktoré majú záujem o organizácia finálových stretnutí Pohár (dospelí), O majstra okresu (žiaci) a O majstra okresu (prípravky) aby svoju žiadosť zaevidovali cez podanie na komisiu ŠTK.

3. ŠTK ObFZ dôrazne upozorňuje rozhodcov na kontrolu RP pred stretnutím.

4. ŠTK ObFZ na základe žiadosti schvaľuje tieto zmeny termínov:

- 17.kolo, Svinica – Ťahanovce (dorast) sa odohrá dňa 16.5. o 17:30 hod. – Ťahanovce + 5€,

- 17.kolo, Turňa nad Bodvou – Haniska (žiaci) sa odohrá dňa 13.5. o 12:00 hod. – Haniska + 5€,

- 19.kolo, Pyramída – Budimír (žiaci) sa odohrá dňa 29.5. o 17:00 hod. – Pyramída + 5€,

- 15.kolo, Mokrance – Medzev (prípravka) sa odohrá dňa 12.5. o 15:00 hod. – Mokrance + 5€,

5. ŠTK ObFZ kontumuje tieto výsledky:

- 14.kolo, II.triedy: Valaliky – Slovan Kecerovce 3:0 kont. v prospech družstva FK Valaliky v zmysle SP, čl.82 – pre pokles hráčov pod 7. Výsledok 10:0 ostáva v platnosti. Do pozornosti DK – nástup družstva FK Slovan Kecerovce s počtom hráčov menej ako 11.

- 16.kolo, I.triedy SD: Turňa nad Bodvou – Ťahanovce 3:0 kont. v prospech družstva FK Turňa nad Bodvou v zmysle SP, čl.82 – hostia nenastúpili na stretnutie. Do pozornosti DK.

 

Proti rozhodnutiam ŠTK ObFZ je možné odvolať sa do 14 dní.

 

KOMISIA ROZHODCOV

1.Poplatok za neskoré ospravedlňovanie sa, 3eura: KR upozorňuje, že poplatok je nutné uhradiť ihneď s ospravedlnenkou. V prípade nevyplatenia poplatku nebude dotyčnému zaslaná výplata za príslušný mesiac.

 

DISCIPLINÁRNA KOMISIA

Pozastavenie výkonu športu na 1 str. za 5 alebo 9xŽK podľa čl.37/5a,5b:

Dzurik Ladislav 1278709 + 10€ (Jasov),

Nevelöš Erik 1281863 + 10€ (Trstené pri Hornáde),

 

Pozastavenie výkonu športu za ČK na:

1 stretnutie:

Čižik Ladislav 1278315 + 10€ (Svinica) čl.37/3,

Melega Vladislav 1200785 + 10€ (Paňovce) čl.37/3,

Stolár Lukáš 1280173 + 5€ (Geča) čl.46/1a,2, SD

 

Na obdobie:

Vasiľ Pavol 1213099 + 10€ (Bidovce) čl.48/1c,2b, na obdobie 3 týždňov od 07.05.2018 do 28.05.2018,

Koneval Tomáš 1187349 + 10€ (Paňovce) čl.48/1c,2b, na obdobie 3 týždňov od 07.05.2018 do 28.05.2018,

 

DK VsFZ udeľuje disciplinárne sankcie:

  • FK Bidovce pokarhanie + 10€ podľa čl.11 za NS trénera v stretnutí I. triedy: Trstené pri Hornáde – Bidovce, zároveň udeľuje trénerovi Mihók Tomáš pokarhanie + 10€.
  • FK Slovan Kecerovce pokutu 50€ podľa RS 7d za pokles hráčov pod 7 v stretnutí II. triedy: Valaliky – S. Kecerovce.
  • FK Ťahanovce pokutu 50€ podľa RS 7d za nenastúpenie na stretnutie I. triedy SD: Turňa nad Bodvou – Ťahanovce.

 

DK ObFZ pozýva na svoje zasadnutie dňa 17.05.2018 o 17:00 hod. aktérov stretnutia I. triedy: Dvorníky – Budimír, R – Bajzík Marián, AR1 – Vysoký Viktor, AR2 – Betteš Patrik, DZ – Fencík Štefan, HU – Vyszlay Matyasz, KD – Ďurko Marek 1183495 , VD – Szlafkai Vojtech, KH – Hríb Róbert 1223657, VH – Medvec Štefan a hráča D č.4 Zupko Norbert 1150953. Zároveň DK ObFZ uklada podľa čl.43/1 predbežné ochranné opatrenie pre hráča Zupko Norbert 1150953 (Dvorníky - Včeláre) v pozastavení výkonu športu podľa čl.43/2a,4 od 10.05.2018. Pod ďalšími disciplinárnymi opatreniami.

 

DK ObFZ berie na vedomie podnet FK Geča. Trest ponecháva v platnosti. ´

 

Odvolanie proti rozhodnutiu komisie (okrem rozhodnutí podľa čl. 37/3, 5 alebo 8 DP), sa podáva na Disciplinárnu komisiu ObFZ, v lehote do 7 dní odo dňa oznámenia rozhodnutia disciplinárnej komisie (čl. 84 ods. 1 DP).

Prečítané: 309x