Úradná správa ObFZ Košice - okolie č.2
09.08.2018, Jakub Eperješi

Úradná správa ObFZ Košice - okolie č.2

Úradná správa ObFZ Košice – okolie

09.08.2018

 

ŠPORTOVO TECHNICKÁ KOMISIA

1. ŠTK ObFZ upozorňuje kluby na bod 6h v rozpise súťaží:

Domáce FK v I. triede a II. triede (II.trieda od 1.1.2019) dospelých sú povinné zabezpečiť videozáznam pre prípadné posúdenie výkonu rozhodcu v prípade námietok voči jeho výkonu, a tiež v rámci propagácie futbalu majú povinnosť vkladať videozáznamy zo svojich stretnutí na futbalnet na web stránke futbalnet.sk. Spôsob vkladania nájdete na webovej stránke - http://navody.futbalnet.sk/sportnet.php.

2. ŠTK ObFZ na základe žiadosti schvaľuje tieto zmeny termínov:

- 2.kolo, Byster – Blažice (MINIžiaci) sa odohrá dňa 19.9. o 17:00 hod. – Blažice + 5€,

- 2.kolo, Dvorníky – Kysak (MINIžiaci) sa odohrá dňa 15.8. o 17:00 hod – Kysak + 5€,

- 1.kolo, Bidovce – Zdoba (prípravka) sa odohrá dňa 29.8. o 10:00 hod. – Bidovce + 5€,

3. ŠTK ObFZ berie na vedomie podnet TJ Družstevník Malá Ida o hracom čase domácich stretnutí žiakov v sobotu o 10:30 hod. TJ Družstevník Malá Ida + 5€.

 

Proti rozhodnutiam ŠTK ObFZ je možné odvolať sa do 14 dní.

Prečítané: 241x