Úradná správa ObFZ Košice - okolie č.19
04.04.2018, Jakub Eperješi

Úradná správa ObFZ Košice - okolie č.19

Úradná správa ObFZ Košice okolie

05.04.2018

 

ŠPORTOVO TECHNICKÁ KOMISIA

1. ŠTK ObFZ oznamuje klubom zmenu termínu Semifinále pohára ObFZ na deň 8.5. o 17:00 hod.

2. ŠTK ObFZ oznamuje klubom, že Finále pohára ObFZ sa uskutoční dňa 7.6. o 17:00 hod.

3. ŠTK ObFZ oznamuje klubom, že dohrávka 15.kola I. triedy dospelých sa uskutoční dňa 1.5. o 17:00 hod.

2. ŠTK ObFZ dôrazne upozorňuje rozhodcov na kontrolu RP pred stretnutím.

3. ŠTK ObFZ na základe žiadosti schvaľuje tieto zmeny termínov:

- 12.kolo, Sokoľany – Ťahanovce (dorast) sa odohrá dňa 8.4. o 12:30 hod. – Ťahanovce + 5€,

- 10.kolo, Benecol „B“ – Zdoba (prípravky) sa odohrá dňa 7.4. o 11:00 hod. – Zdoba + 5€,

- 10.kolo, Mokrance – Paňovce (prípravky) sa odohrá dňa 1.5. o 14:30 hod. – Paňovce + 5€,

- 13.kolo, Veľká Ida – Perín (prípravky) sa odohrá dňa 28.4.2018 o 16:30 hod. – Veľká Ida + 5€,

4. ŠTK ObFZ berie na vedomie podnet TJ Kokšov – Bakša o preložení všetkých domácich stretnutí prípraviek na piatok o 17:00 hod. Kokšov – Bakša + 5€.

5. ŠTK ObFZ berie na vedomie podnet ŠK Slovan B-Roma o odstúpení svojich družstiev dospelých a žiakov zo súťaží. ŠTK dáva ŠK Slovan B-Roma do pozornosti DK ObDZ.

6. ŠTK ObFZ berie na vedomie podnet Súkromný futbalový klub MEDVEDE o odstúpení družstva prípraviek zo súťaže.

 

Proti rozhodnutiam ŠTK ObFZ je možné odvolať sa do 14 dní.

 

KOMISIA ROZHODCOV

1.Poplatok za neskoré ospravedlňovanie sa, 3eura: KR upozorňuje, že poplatok je nutné uhradiť ihneď s ospravedlnenkou. V prípade nevyplatenia poplatku nebude dotyčnému zaslaná výplata za príslušný mesiac.

 

DISCIPLINÁRNA KOMISIA

 

Odvolanie proti rozhodnutiu komisie (okrem rozhodnutí podľa čl. 37/3, 5 alebo 8 DP), sa podáva na Disciplinárnu komisiu ObFZ, v lehote do 7 dní odo dňa oznámenia rozhodnutia disciplinárnej komisie (čl. 84 ods. 1 DP).

Prečítané: 218x