Termín Riadnej konferencie Oblastného futbalového zväzu Košice - okolie
08.01.2018, Jakub Eperješi

Termín Riadnej konferencie Oblastného futbalového zväzu Košice - okolie

VV ObFZ Košice - okolie schválil termín Riadnej konferencie.

Výkonná výbor ObFZ Košice - okolie schválil formou hlasovania per rollam termín Riadnej konferencie ObFZ Košice - okolie.

Zasadnutie sa uskutoční dňa 9.februára 2018 o 16:30 hod. v Dome športu na Alejovej ulici 2.

Prečítané: 164x