Školenie trénerov GRASSROOTS C
30.07.2018, Jakub Eperješi

Školenie trénerov GRASSROOTS C

Začiatok školenia august - september 2018

ŠKOLENIE TRÉNEROV I. kvalifikačného stupňa licencia GRASSROOTS C

Organizátor: TMK VsFZ a TMK ObFZ 

Názov školenia: UEFA GC 2018 – ObFZ

Termín školenia: určí sa po prihlásení sa min. 18 záujemcov

Miesto školenia: sa určí po vypísaní termínov

Poplatok za školenie: 100,- € (náklady na organizáciu školenia)
Prihlášku zasielajte na: peter.szenay@futbalsfz.sk a obfzkeokolie@gmail.com
Prihlášku na školenie nájdete vo svojim ISSF konte v priečinku Dokumenty pod názvom Prihláška na školenie trénerov.

Prečítané: 148x