Školenie trénerov GRASSROOTS C
13.02.2018, Jakub Eperješi

Školenie trénerov GRASSROOTS C

ŠKOLENIE TRÉNEROV I. kvalifikačného stupňa licencia GRASSROOTS C

ŠKOLENIE TRÉNEROV UEFA GRASSROOTS C LICENCIE

 

Organizátor: Technický úsek SFZ v spolupráci s TMK VsFZ

Názov školenia: UEFA GC 2017 – ObFZ

Termín školenia: určí sa po prihlásení sa min. 18 záujemcov

Miesto školenia: sa určí po vypísaní termínov

Organizácia školenia: 6 blokov

blok termín deň čas
B1   víkend, resp. deň pracovného pokoja 9.00 - 17.15
B2   pondelok, resp. utorok 15.00 - 20.00
B3   pondelok, resp. utorok 14.00 - 19.00
B4   pondelok, resp. utorok 14.00 - 19.00
B5   víkend, resp. deň pracovného pokoja 9.00 - 18.25
B6   pondelok, resp. utorok 15.00 - 20.00

 

 

 

 

 

 

Poplatok za školenie: 100,- € (náklady na organizáciu školenia)

Prihlášky zasielajte do termínu: termín sa určí dodatočne
Prihlášku s prílohami zasielajte na adresu: peter.szenay@futbalsfz.sk a obfzkeokolie@gmail.com
Prihlášku na školenie nájdete na adrese: TU

 

INFORMÁCIE O ŠKOLENÍ TRÉNEROV „UEFA GC“ LICENCIE nájdete TU.

 

Podmienky prijatia na školenie trénerov licencie „GRASSROOTS C“:
a) minimálny vek 18 rokov,
b) prihláška na školenie,
c) zaplatenie poplatku za školenie,
d) odoslaná kópia výpisu registra trestov,
e) odoslaná kópia potvrdenia o zdravotnej spôsobilosti absolvovať školenie trénerov.

Prečítané: 171x