Riadna konferencia Oblastného futbalového zväzu Košice - okolie
22.12.2017, Jakub Eperješi

Riadna konferencia Oblastného futbalového zväzu Košice - okolie

VV ObFZ Košice - okolie schválil termín Riadnej konferencie.

Výkonná výbor ObFZ Košice - okolie schválil na svojom zasadnutí dňa 19.12.2017 termín Riadnej konferencie ObFZ Košice - okolie.

Zasadnutie sa uskutoční dňa 26.januára 2018 o 15:00 hod. v Kalši.

Prečítané: 151x