Volebná konferencia na obdobie 2018 - 2021
16.10.2017, Jakub Eperješi

Volebná konferencia na obdobie 2018 - 2021

Riadna konferencia ObFZ Košice - okolie dňa 13.10.2017 schválila termín Volebnej konferencie ObFZ Košice - okolie na piatok 17.11.2017.

 

Ďalej zvolila členov Volebnej konferencie ObFZ Košice - okolie a to: 

Predseda: Ing. Šimko Ľubomír

Členovia: Cvanciger Miroslav, Oros Jozef

 

Návratka - Delegát Konferencie a návrh kandidátov na volené funkcie.

 

Termín zasielania návrhov kandidátov na volené funkcie je do 10.11.2017. Návrh kandidátov treba zasielať písomnou formou na sekretariát ObFZ Košice - okolie alebo cez Elektronickú podateľňu v ISSF (Podanie na Volebnú komisiu).

Prečítané: 351x