E-shop a čerpanie kreditov už spustené. Čerpať možno do 30.11.2018.
09.07.2018, Jakub Eperješi

E-shop a čerpanie kreditov už spustené. Čerpať možno do 30.11.2018.

Konferencia SFZ na svojom zasadnutí schválila prerozdelenie 15% podľa Zákona o športe tak ako v minulom roku. V tomto roku to je 531,95 € na jedno mládežnícke družstvo.

 

Futbalové kluby matrične príslušné ObFZ Košice - okolie :

 

FC Zdoba 531,95 €

FK Bidovce 1 595,85 €

FK FC Nová Polhora 531,95 €

FK FC Valaliky 531,95 €

FK Nižná Myšľa 531,95 €

FK Stavmont Kysak 531,95 €

FK Vyšná Myšľa 531,95 €

KŠK Rozhanovce 1 063,90 €

MŠK Ďurkov 1 063,90 €

OFK Košické Oľšany 531,95 €

OŠK Blažice 531,95 €

Súkromný futbalový klub MEDVEDE 531,95 €

TJ Cementár Turňa nad Bodvou 1 595,85 €

TJ Družstevník Budimír 1 595,85 €

TJ Družstevník Paňovce 1 063,90 €

TJ Družstevník Trstené pri Hornáde 531,95 €

TJ Dvorníky - Včeláre 531,95 €

TJ Lokomotíva Ruskov 531,95 €

TJ Mladosť Sady nad Torysou časť Byster 531,95 €

TJ Mokrance 531,95 €

TJ Pokrok Zlatá Idka 531,95 €

TJ Slovan Kecerovce 531,95 €

TJ Štart Svinica 1 063,90 €

TJ Tatran Jasov 531,95 €

Celková hodnota 18 086,30

 

Prečítané: 226x