Blíži sa koniec prestupového termínu.
24.01.2018, Jakub Eperješi

Blíži sa koniec prestupového termínu.

Už len týždeň na zadávanie prestupov (bez obmedzenia) a zo zahraničia.

Termín žiadania prestupov bez obmedzenia je možné už len týždeň a to do 31.januára do polnoci. 

RaPP čl.19 bod 2 c,d ) hovorí : 

Žiadosť o prestup amatéra sa podáva v registračných obdobiach :

c) od 01.01. do 31.01. kalendárneho roka (zimné registračné obdobie bez obmedzenia).

d) od 01.01. do 31.03. kalendárneho roka (zimné registračné obdobie s obmedzením). 

Pri prestupe bez obmedzenia (klasický prestup) to znamená, že nový klub musí vyžiadať hráča cez ISSF a tento hráč to musí schváliť najneskôr do 31.1.2018 do 23:59:59 hod.

Termín žiadosti o prestup zo zahraničia je totožný a to do 31.1.2018. Takýto prestup je možný len v papierovej forme a musí byť zaslaný na Matriku SFZ najneskôr do 31.1.2018 

Prestup s obmedzením t.j. so súhlasom materského klubu ( po starom hosťovanie) je možný až do 31. marca, s tým, že je potrebný súhlas hráča a súhlas materského klubu najneskôr do 31.3. do 23:59:59 hod. a je možné zapožičať hráča do 30.6.2018 (žiadný iný termín).

Prečítané: 395x