Registračný a prestupový poriadok SFZ

RaPP SFZ

Registračný a prestupový poriadok SFZ platný od 01.07.2018 nájdete v PDF formáte TU.

Registračný a prestupový poriadok SFZ platný od 27.06.2017 nájdete v PDF formáte TU.

Registračný a prestupový poriadok SFZ platný od 14.03.2017 nájdete v PDF formáte TU.

Registračný a prestupový poriadok SFZ platný od 02.12.2016 nájdete v PDF formáte TU.

Registračný a prestupový poriadok SFZ platný od 06.07.2016 nájdete v PDF formáte TU.

Registračný a prestupový poriadok SFZ platný od 02.03.2016 nájdete v PDF formáte TU.