Športovo-technická komisia
KEo-STK-2018/2019-0017
ÚS ŠTK zo dňa 15.11.2018
1. ŠTK ObFZ aj tento rok ObFZ Košice – okolie organizuje počas zimnej prestávky turnaje pre kategórie žiakov, dorastu a mužov. V prípade Vášho záujmu o účasť na niektorom z turnajov Vás žiadame o zaslanie prihlášky na turnaj danej kategórie. Prihlášky zasielajte elektronickou formou. Termíny podania prihlášok: - Žiaci do 31.12.2018, - Dorast do 31.12.2018, - Dospelí do 19.12.2018. 2. ŠTK ObFZ upozorňuje kluby na bod 6h v rozpise súťaží: Domáce FK v I. triede a II. triede (II. trieda od 1.1.2019 vkladanie aj na server futbalnet) dospelých sú povinné zabezpečiť videozáznam pre prípadné posúdenie výkonu rozhodcu v prípade námietok voči jeho výkonu, a tiež v rámci propagácie futbalu majú povinnosť vkladať videozáznamy zo svojich stretnutí na futbalnet na web stránke futbalnet.sk. Spôsob vkladania nájdete na webovej stránke - http://navody.futbalnet.sk/sportnet.php. 3. ŠTK ObFZ žiada TJ Slovan Kecerovce o nahlásenie výsledku stretnutia 13.kolo, MINIžiakov: Kecerovce – Zlatá Idka. 4. ŠTK ObFZ kontumuje tieto výsledky: - 3.kolo, Pohár: Košické Oľšany – Paňovce na 3:0 kont. v prospech družstva FK Košické Oľšany v zmysle SP, čl.82 – hostia nenastúpili na stretnutie. Do pozornosti DK. 5. ŠTK ObFZ dôrazne upozorňuje rozhodcov na kontrolu RP pred stretnutím. 6. ŠTK ObFZ dôrazne upozorňuje kluby na čl.43/6 SP ktorý hovorí o nastúpení hráča na stretnutie na iný doklad ako RP. Klub je v takom prípade povinný doručiť RP na riadiaci zväz do 48 hodín po stretnutí. Doručenie RP na zväz do 48 hodín sa nevzťahuje pri nedodaní RP z výroby. 7. ŠTK ObFZ dôrazne upozorňuje R a DZ a kluby, že v stretnutiach riadených ObFZ KEO je možné v stretnutí vystriedať po 5 hráčov v každom družstve. Nie je pritom určené koľko krát môže byť hra prerušená kvôli striedaniu hráčov. ŠTK ObFZ všetkých vyzýva aby sa riadili rozpisom súťaže. Na 11. strane v bode číslo 12. Štart hráčov, písmeno g.). Proti rozhodnutiam ŠTK ObFZ je možné odvolať sa do 14 dní.
Rozhodnutie: KEo-STK-2018/2019-0017
Dátum zaevidovania: 15.11.2018 17:42
Stav: Nové