Športovo-technická komisia
KEo-STK-2018/2019-0015
ÚS ŠTK zo dňa 31.10.2018
1. ŠTK ObFZ upozorňuje kluby na bod 6h v rozpise súťaží: Domáce FK v I. triede a II. triede (II. trieda od 1.1.2019 vkladanie aj na server futbalnet) dospelých sú povinné zabezpečiť videozáznam pre prípadné posúdenie výkonu rozhodcu v prípade námietok voči jeho výkonu, a tiež v rámci propagácie futbalu majú povinnosť vkladať videozáznamy zo svojich stretnutí na futbalnet na web stránke futbalnet.sk. Spôsob vkladania nájdete na webovej stránke - http://navody.futbalnet.sk/sportnet.php. 2. ŠTK ObFZ oznamuje klubom, že 3.kolo pohára ObFZ sa uskutoční dňa 11.11. o 13:30 hod. 3. ŠTK ObFZ na základe žiadosti schvaľuje tieto zmeny termínov: - 14.kolo, Ruskov – Kysak (MINIžiaci) sa odohrá dňa 4.11. o 14:30 hod. – Ruskov + 5€, 4. ŠTK ObFZ dôrazne upozorňuje rozhodcov na kontrolu RP pred stretnutím. 5. ŠTK ObFZ dôrazne upozorňuje kluby na čl.43/6 SP ktorý hovorí o nastúpení hráča na stretnutie na iný doklad ako RP. Klub je v takom prípade povinný doručiť RP na riadiaci zväz do 48 hodín po stretnutí. Doručenie RP na zväz do 48 hodín sa nevzťahuje pri nedodaní RP z výroby. 6. ŠTK ObFZ dôrazne upozorňuje R a DZ a kluby, že v stretnutiach riadených ObFZ KEO je možné v stretnutí vystriedať po 5 hráčov v každom družstve. Nie je pritom určené koľko krát môže byť hra prerušená kvôli striedaniu hráčov. ŠTK ObFZ všetkých vyzýva aby sa riadili rozpisom súťaže. Na 11. strane v bode číslo 12. Štart hráčov, písmeno g.). Proti rozhodnutiam ŠTK ObFZ je možné odvolať sa do 14 dní.
Rozhodnutie: KEo-STK-2018/2019-0015
Dátum zaevidovania: 01.11.2018 15:48
Stav: Nové
POPLATKY
Osoba Dôvod Suma Dátum
5 EUR 01.11.2018 15:48