Športovo-technická komisia
KEo-STK-2018/2019-0003
ÚS ŠTK zo dňa 09.08.2018
1. ŠTK ObFZ upozorňuje kluby na bod 6h v rozpise súťaží: Domáce FK v I. triede a II. triede (II.trieda od 1.1.2019) dospelých sú povinné zabezpečiť videozáznam pre prípadné posúdenie výkonu rozhodcu v prípade námietok voči jeho výkonu, a tiež v rámci propagácie futbalu majú povinnosť vkladať videozáznamy zo svojich stretnutí na futbalnet na web stránke futbalnet.sk. Spôsob vkladania nájdete na webovej stránke - http://navody.futbalnet.sk/sportnet.php. 2. ŠTK ObFZ na základe žiadosti schvaľuje tieto zmeny termínov: - 2.kolo, Byster – Blažice (MINIžiaci) sa odohrá dňa 19.9. o 17:00 hod. – Blažice + 5€, - 2.kolo, Dvorníky - Kysak (MINIžiaci) sa odohrá dňa 15.8. o 17:00 hod - Kysak + 5€, - 1.kolo, Bidovce – Zdoba (prípravka) sa odohrá dňa 29.8. o 10:00 hod. – Bidovce + 5€, 3. ŠTK ObFZ berie na vedomie podnet TJ Družstevník Malá Ida o hracom čase domácich stretnutí žiakov v sobotu o 10:30 hod. TJ Družstevník Malá Ida + 5€. Proti rozhodnutiam ŠTK ObFZ je možné odvolať sa do 14 dní.
Rozhodnutie: KEo-STK-2018/2019-0003
Dátum zaevidovania: 10.08.2018 09:31
Stav: Nové
POPLATKY
Osoba Dôvod Suma Dátum
5 EUR 10.08.2018 09:31
5 EUR 10.08.2018 09:31
5 EUR 10.08.2018 09:31
5 EUR 12.08.2018 11:04