Športovo-technická komisia
KEo-STK-2017/2018-0013
ÚS ŠTK zo dňa 02.11.2017
1. ŠTK ObFZ oznamuje klubom, že 3.kolo pohára ObFZ sa uskutoční dňa 12.11. o 13:30 hod. 2. ŠTK ObFZ schvaľuje nasledovnú zmenu termínu a UHČ: - 3.kolo Pohár, Valaliky – Dvorníky (muži) sa odohrá dňa 25.3. o 15:00 hod. – Dvorníky + 10€, 3. ŠTK ObFZ dôrazne upozorňuje rozhodcov na kontrolu RP pred stretnutím. 4. ŠTK ObFZ dôrazne upozorňuje kluby na čl.43/6 SP ktorý hovorí o nastúpení hráča na stretnutie na iný doklad ako RP. Klub je v takom prípade povinný doručiť RP na riadiaci zväz do 48 hodín po stretnutí. Proti rozhodnutiam ŠTK ObFZ je možné odvolať sa do 14 dní.
Rozhodnutie: KEo-STK-2017/2018-0013
Dátum zaevidovania: 03.11.2017 09:34
Stav: Nové
POPLATKY
Osoba Dôvod Suma Dátum
10 EUR 03.11.2017 09:34