Športovo-technická komisia
KEo-STK-2017/2018-0012
ÚS ŠTK zo dňa 19.10.2017
1. ŠTK ObFZ oznamuje klubom, že 3.kolo pohára ObFZ sa uskutoční dňa 12.11. o 13:30 hod. 2. ŠTK ObFZ schvaľuje nasledovnú zmenu termínu a UHČ: - 7.kolo, Byster – Ťahanovce (MINIžiaci) sa odohrá dňa 21.10. o 10:30 hod. – bez poplatku, - 6.kolo, Sokoľany – Kokšov-Bakša (prípravky) sa odohrá dňa 19.10. o 17:00 hod. – Kokšov-Bakša + 5€, 3. ŠTK ObFZ dôrazne upozorňuje rozhodcov na kontrolu RP pred stretnutím. 4. ŠTK ObFZ dôrazne upozorňuje kluby na čl.43/6 SP ktorý hovorí o nastúpení hráča na stretnutie na iný doklad ako RP. Klub je v takom prípade povinný doručiť RP na riadiaci zväz do 48 hodín po stretnutí. Proti rozhodnutiam ŠTK ObFZ je možné odvolať sa do 14 dní.
Rozhodnutie: KEo-STK-2017/2018-0012
Dátum zaevidovania: 19.10.2017 15:20
Stav: Nové
POPLATKY
Osoba Dôvod Suma Dátum
5 EUR 19.10.2017 15:20