Disciplinárna komisia
KEo-DK-2018/2019-0014
ÚS DK zo dňa 15.11.2018
DK ObFZ eviduje neuhradené zberné faktúry za mesiac október 2018 od týchto klubov: Dospelí: Nová Polhora, Roma Moldava nad Bodvou, Valaliky, Zdoba. Mládež: Buzica, Haniska, Košická Belá, Perín, Seňa, Sokoľany, Ťahanovce. DK ObFZ udeľuje disciplinárne sankcie: • FK Paňovce pokutu 150€ podľa RS 7d za nenastúpenie na stretnutie Pohára: Košické Oľšany – Paňovce. Odvolanie proti rozhodnutiu komisie (okrem rozhodnutí podľa čl. 37/3, 5 alebo 8 DP), sa podáva na Disciplinárnu komisiu ObFZ, v lehote do 7 dní odo dňa oznámenia rozhodnutia disciplinárnej komisie (čl. 84 ods. 1 DP).
Rozhodnutie: KEo-DK-2018/2019-0014
Dátum zaevidovania: 15.11.2018 17:41
Stav: Nové
POKUTY