Disciplinárna komisia
KEo-DK-2018/2019-0013
ÚS DK zo dňa 08.11.2018
Zastavenie činnosti na 1 str. za 5 alebo 9xŽK podľa čl.37/5a,5b: Kompuš Nikolas 1235129 + 10€ (Košické Oľšany), Drabík Štefan 1255116 + 10€ (Zdoba), Horváth Patrik 1238523 + 10€ (Jasov), Zastavenie činnosti za ČK na: 1 stretnutie: Sedlák Šimon 1323419 + 10€ (Byster) čl.37/3, Štofira Patrik 1307137 + 10€ (Košické Oľšany) čl.37/3, DK ObFZ udeľuje disciplinárne sankcie: • FK Kysak pokutu 50€ podľa RS 7d za nenastúpenie na stretnutie MINIžiakov: Blažice – Kysak. Odvolanie proti rozhodnutiu komisie (okrem rozhodnutí podľa čl. 37/3, 5 alebo 8 DP), sa podáva na Disciplinárnu komisiu ObFZ, v lehote do 7 dní odo dňa oznámenia rozhodnutia disciplinárnej komisie (čl. 84 ods. 1 DP).
Rozhodnutie: KEo-DK-2018/2019-0013
Dátum zaevidovania: 08.11.2018 15:23
Stav: Nové
POPLATKY
Osoba Dôvod Suma Dátum
Nikolas Kompuš 10 EUR 08.11.2018 15:25
Štefan Drabík 10 EUR 08.11.2018 15:26
Patrik Horváth 10 EUR 08.11.2018 15:27
Šimon Sedlák 10 EUR 08.11.2018 15:28
Patrik Štofira 10 EUR 08.11.2018 15:28
POKUTY