Disciplinárna komisia
KEo-DK-2018/2019-0012
ÚS DK zo dňa 31.10.2018
Zastavenie činnosti na 1 str. za 5 alebo 9xŽK podľa čl.37/5a,5b: Leško Gabriel 1194988 + 10€ (Mokrance), Dzurik Ladislav 1278709 + 10€ (Jasov), Zastavenie činnosti za ČK na: 1 stretnutie: Dunka Daniel 1356606 + 5€ (Dvorníky - Včeláre) čl.37/3, Odvolanie proti rozhodnutiu komisie (okrem rozhodnutí podľa čl. 37/3, 5 alebo 8 DP), sa podáva na Disciplinárnu komisiu ObFZ, v lehote do 7 dní odo dňa oznámenia rozhodnutia disciplinárnej komisie (čl. 84 ods. 1 DP).
Rozhodnutie: KEo-DK-2018/2019-0012
Dátum zaevidovania: 01.11.2018 15:44
Stav: Nové
POPLATKY
Osoba Dôvod Suma Dátum
Gabriel Leško 10 EUR 01.11.2018 15:44
Ladislav Dzurik 10 EUR 01.11.2018 15:46
Daniel Dunka 5 EUR 01.11.2018 15:47