Disciplinárna komisia
KEo-DK-2018/2019-0011
ÚS DK zo dňa 25.10.2018
Zastavenie činnosti za ČK na: 1 stretnutie: Kocsis Gabriel 1150601 + 10€ (Zdoba) čl.37/3, DK ObFZ udeľuje disciplinárne sankcie: • FK Svinica pokutu 150€ podľa RS 7d za nenastúpenie na stretnutie I. triedy: Jasov - Svinica. Odvolanie proti rozhodnutiu komisie (okrem rozhodnutí podľa čl. 37/3, 5 alebo 8 DP), sa podáva na Disciplinárnu komisiu ObFZ, v lehote do 7 dní odo dňa oznámenia rozhodnutia disciplinárnej komisie (čl. 84 ods. 1 DP).
Rozhodnutie: KEo-DK-2018/2019-0011
Dátum zaevidovania: 25.10.2018 15:52
Stav: Nové
POPLATKY
Osoba Dôvod Suma Dátum
Gabriel Kocsis 10 EUR 25.10.2018 15:52
POKUTY