Disciplinárna komisia
KEo-DK-2017/2018-0017
ÚS DK zo dňa 09.11.2017
Zastavenie činnosti na 1 str. za 5 alebo 9xŽK podľa čl.37/5a,5b: Gluchman Gerhard 1181981 + 10€ (Zdoba), Hríb Róbert 1223657 + 10€ (Budimír), Juhás Peter 1218440 + 10€ (Budimír), Kompuš Nikolas 1235129 + 10€ (Košické Oľšany), Ujczo Erik 1279762 + 10€ (Paňovce), DK ObFZ udeľuje disciplinárne sankcie: FK Kysak pokarhanie + 10€ podľa čl.11 za použitie pyrotechniky počas stretnutia I.triedy: Kysak – Budimír. Odvolanie proti rozhodnutiu komisie (okrem rozhodnutí podľa čl. 37/3, 5 alebo 8 DP), sa podáva na Disciplinárnu komisiu ObFZ, v lehote do 7 dní odo dňa oznámenia rozhodnutia disciplinárnej komisie (čl. 84 ods. 1 DP).
Rozhodnutie: KEo-DK-2017/2018-0017
Dátum zaevidovania: 13.11.2017 08:44
Stav: Nové
POPLATKY
Osoba Dôvod Suma Dátum
Gerhard Gluchman 10 EUR 13.11.2017 08:46
Róbert Hríb 10 EUR 13.11.2017 08:46
Peter Juhás 10 EUR 13.11.2017 08:46
Nikolas Kompuš 10 EUR 13.11.2017 08:47
Erik Ujczo 10 EUR 13.11.2017 08:47
10 EUR 13.11.2017 08:47