Disciplinárna komisia
KEo-DK-2017/2018-0016
ÚS DK zo dňa 02.11.2017
Zastavenie činnosti za ČK na: 1 stretnutie: Slivka Boris 1199703 + 10€ (Zdoba) čl.45/1,2a, Odvolanie proti rozhodnutiu komisie (okrem rozhodnutí podľa čl. 37/3, 5 alebo 8 DP), sa podáva na Disciplinárnu komisiu ObFZ, v lehote do 7 dní odo dňa oznámenia rozhodnutia disciplinárnej komisie (čl. 84 ods. 1 DP).
Rozhodnutie: KEo-DK-2017/2018-0016
Dátum zaevidovania: 03.11.2017 09:33
Stav: Nové
POPLATKY
Osoba Dôvod Suma Dátum
Boris Slivka 10 EUR 03.11.2017 09:33