Disciplinárna komisia
KEo-DK-2017/2018-0015
ÚS DK zo dňa 26.10.2017
Zastavenie činnosti za ČK na: 1 stretnutie: Ribár Dominik 1281983 + 10€ (Turňa nad Bodvou) čl.37/3, Olejár Miroslav 1154203 + 10€ (Kysak) čl.37/3, Boda Tomáš 1241504 + 10€ (Trstené pri Hornáde) čl.37/3, Horváth Tomáš 1369539 + 5€ (Valaliky) čl.37/3, SŽ Na obdobie: Puckaň Radko 1200392 + 10€ (Zdoba) podľa čl.49/1b,2b, na obdobie 3 týždňov od 23.10.2017 s prerušením v prestávke, Polák Boris 1386857 + 5€ (Medzev) podľa čl.48/1c,2b, na obdobie 3 týždňov od 23.10.2017 s prerušením v prestávke, Odvolanie proti rozhodnutiu komisie (okrem rozhodnutí podľa čl. 37/3, 5 alebo 8 DP), sa podáva na Disciplinárnu komisiu ObFZ, v lehote do 7 dní odo dňa oznámenia rozhodnutia disciplinárnej komisie (čl. 84 ods. 1 DP).
Rozhodnutie: KEo-DK-2017/2018-0015
Dátum zaevidovania: 26.10.2017 15:46
Stav: Nové
POPLATKY
Osoba Dôvod Suma Dátum
Dominik Ribár 10 EUR 26.10.2017 15:47
Miroslav Olejár 10 EUR 26.10.2017 15:47
Tomáš Boda 10 EUR 26.10.2017 15:47
Tomáš Horváth 5 EUR 26.10.2017 15:48
Radko Pučkaň 10 EUR 26.10.2017 15:48
Boris Polák 5 EUR 26.10.2017 15:48