Disciplinárna komisia
KEo-DK-2017/2018-0014
ÚS DK zo dňa 19.10.2017
Zastavenie činnosti za ČK na: 1 stretnutie: Štefanik Juraj 1189999 + 10€ (Košické Oľšany) čl.46/1,2a, Kakara Ladislav 1190945 + 10€ (Kalša) čl.37/3, Ondrej Matej 1245648 + 10€ (Slovan Kecerovce) čl.46,1,2a, Staňo Jakub 1372216 + 5€ (Valaliky) čl.37/3, SŽ Na obdobie: Balint Kevin 1331859 + 10€ (Valaliky) podľa čl.48/1c,2b, na obdobie 4 týždňov od 16.10.2017 s prerušením v prestávke, Krajnik Matúš 1281843 + 5€ (Sokoľany) čl.48/1c,2b, na obdobie 3 týždňov od 16.10.2017 do 06.11.2017, DK ObFZ udeľuje disciplinárne sankcie: • FK Medzev pokarhanie + 5€ podľa čl.11 za správanie funkcionára v stretnutí I.triedy žiakov sk.B: Medzev – Malá Ida. DK ObFZ mení trest z nepodmienečného na podmienečný hráčovi podľa DP 41/2: Vilner Ondrej 1240582 + 10€ (Nová Polhora) 1 týždeň do 28.02.2018, Jasaň Samuel 1347136 + 5€ (Poproč) 2 týždeň do 28.02.2018, DK ObFZ upúšta od potrestania hráča Seman Samuel 1392727 (Sokoľany). Odvolanie proti rozhodnutiu komisie (okrem rozhodnutí podľa čl. 37/3, 5 alebo 8 DP), sa podáva na Disciplinárnu komisiu ObFZ, v lehote do 7 dní odo dňa oznámenia rozhodnutia disciplinárnej komisie (čl. 84 ods. 1 DP).
Rozhodnutie: KEo-DK-2017/2018-0014
Dátum zaevidovania: 19.10.2017 15:21
Stav: Nové
POPLATKY
Osoba Dôvod Suma Dátum
Juraj Štefánik 10 EUR 19.10.2017 15:23
Ladislav Kakara 10 EUR 19.10.2017 15:24
Ondrej Matej 10 EUR 19.10.2017 15:25
Jakub Staňo 5 EUR 19.10.2017 15:25
Kevin Bálint 10 EUR 19.10.2017 15:26
Matúš Krajník 5 EUR 19.10.2017 15:28
5 EUR 19.10.2017 15:28
Ondrej Vilner 10 EUR 19.10.2017 15:29
Samuel Jasaň 5 EUR 19.10.2017 15:29