Komisia rozhodcov
KEo-KR-2018/2019-0003
ÚS KR zo dňa 25.10.2018
1. Poplatok za neskoré ospravedlňovanie sa, 3eura: KR upozorňuje, že poplatok je nutné uhradiť ihneď s ospravedlnenkou. V prípade nevyplatenia poplatku nebude dotyčnému zaslaná výplata za príslušný mesiac. 2. KR vzhliadla videozáznam zo stretnutia: - Nová Polhora – Zdoba na základe podnetu FC Zdoba a považuje podnet za neopodstatnený. Poplatok 40€.
Rozhodnutie: KEo-KR-2018/2019-0003
Dátum zaevidovania: 25.10.2018 15:48
Stav: Nové
POPLATKY
Osoba Dôvod Suma Dátum
40 EUR 25.10.2018 15:49