Komisia rozhodcov
KEo-KR-2018/2019-0001
ÚS KR zo dňa 13.09.2018
1. Poplatok za neskoré ospravedlňovanie sa, 3eura: KR upozorňuje, že poplatok je nutné uhradiť ihneď s ospravedlnenkou. V prípade nevyplatenia poplatku nebude dotyčnému zaslaná výplata za príslušný mesiac. 2. Berie na vedomie podnet FK Geča 73, KR ObFZ previedla pohovor s R – Sabóčik Samuel. 3. KR vzhliadla videozáznam zo stretnutia: Turňa nad Bodvou – Mokrance na základe podnetu FK Turňa nad Bodvou považuje podnet za neopodstatnený. Poplatok 40€.
Rozhodnutie: KEo-KR-2018/2019-0001
Dátum zaevidovania: 13.09.2018 16:55
Stav: Nové
POPLATKY
Osoba Dôvod Suma Dátum
40 EUR 13.09.2018 16:55