Komisia rozhodcov
KEo-KR-2017/2018-0004
ÚS KR zo dňa 09.11.2017
1.Poplatok za neskoré ospravedlňovanie sa, 3eura: KR upozorňuje, že poplatok je nutné uhradiť ihneď s ospravedlnenkou. V prípade nevyplatenia poplatku nebude dotyčnému zaslaná výplata za príslušný mesiac. 2.KR berie na vedomie poschvalu:: - FK Košické Oľšany na R - Veber Jozef zo stretnutia: Kysak - Košické Oľšany. 3.KR berie na vedomie podnet: - FK Nová Polhora + 10€.
Rozhodnutie: KEo-KR-2017/2018-0004
Dátum zaevidovania: 13.11.2017 08:43
Stav: Nové
POPLATKY
Osoba Dôvod Suma Dátum
10 EUR 13.11.2017 08:43