Komisia rozhodcov
Členovia
František Ferenc
František Ivanov
Róbert Tóth
Samuel Gaľa
Tajomníci
Rozhodnutia
KEo-KR-2018/2019-0003ÚS KR zo dňa 25.10.2018
KEo-KR-2018/2019-0002Cestovné náhrady a odmeny za R, AR a DZ
KEo-KR-2018/2019-0001ÚS KR zo dňa 13.09.2018