Úradná správa ObFZ Košice - okolie č.7
07.09.2017, Jakub Eperješi

Úradná správa ObFZ Košice - okolie č.7

Úradná správa ObFZ Košice okolie

07.09.2017

 

ŠPORTOVO TECHNICKÁ KOMISIA

1. ŠTK ObFZ schvaľuje nasledovnú zmenu termínu a UHČ:

- 1.kolo Pohár, Budimír – Košické Oľšany (dospelí) sa odohrá dňa 15.9. o 16:30 hod. – Košické Oľšany + 10€,

- 1.kolo Pohár, Roma Kecerovce – Zlatá Idka (dospelí) sa odohrá dňa 15.9. o 14:30 hod. – Zlatá Idka + 10€,

- 4.kolo, Turňa nad Bodvou – Ruskov (dorast) sa odohrá dňa 9.9. o 16:00 hod. – Turňa nad Bodvou + 5€,

- 4.kolo, Sokoľany – Čečejovce (dorast) sa odohrá dňa 9.9. o 12:00 hod. – Čečejovce + 5€,

- 4.kolo, Kalša – Geča (žiaci) sa odohrá dňa 9.9. o 10:00 hod. – Kalša + 5€,

- 4.kolo, Zlatá Idka – Rozhanovce (MINIžiaci) sa odohrá dňa 9.9. o 11:00 hod. – Rozhanovce + 5€,

- 2.kolo, Paňovce – Kysak (mladší žiaci) sa odohrá v opačnom poradí dňa 10.9. o 10:30 hod. – Paňovce + 5€,

- 2.kolo, Medvede – Slovan Kecerovce (mladší žiaci) sa odohrá dňa 20.9. o 17:00 hod. – Medvede + 5€,

- 4.kolo, Galaktik – Zdoba (prípravka) sa odohrá v opačnom poradí dňa 10.9. o 10:00 hod. v Zdobe – Zdoba + 5€,

- 4.kolo, Medvede – Mokrance (prípravka) sa odohrá dňa 12.9. o 16:00 hod. – Medvede + 5€,

- 4.kolo, Buzica – Paňovce (prípravka) sa odohrá v opačnom poradí – Buzica + 5€,

3. ŠTK kontumuje tieto výsledky:

- I.trieda dorast, 3.kolo: Čečejovce – Trstené pri Hornáde 3:0 kont. – neúčasť družstva H, v zmysle SP, čl.82 bod „b“. Do pozornosti DK.

4. ŠTK ObFZ žiada FK Nová Polhora písomné vyjadrenie sa k nastúpeniu hráča č.12 Vilček Lukáš na cudzí RP v stretnutí Prípraviek: Bidovce – Nová Polhora.

5. ŠTK ObFZ dôrazne upozorňuje rozhodcov na kontrolu RP pred stretnutím.

6. ŠTK ObFZ dôrazne upozorňuje kluby na čl.43/6 SP ktorý hovorí o nastúpení hráča na stretnutie na iný doklad ako RP. Klub je v takom prípade povinný doručiť RP na riadiaci zväz do 48 hodín po stretnutí.

 

Proti rozhodnutiam ŠTK ObFZ je možné odvolať sa do 14 dní.

 

KOMISIA ROZHODCOV

 

DISCIPLINÁRNA KOMISIA

1 stretnutia:

Ander Martin 1192748 + 10€ (Byster) čl.37/3,

 

Na obdobie:

Horváth Róbert 1235255 + 10€ (Valaliky) čl.48/1c,2b, na obdobie 3 týždňov od 04.09.2017 do 25.09.2017,

 

DK ObFZ mení trest z nepodmienečného na podmienečný hráčovi podľa DP 41/2:

Šmajda Lukáš 1375870 + 10€ (Nová Polhora) 1 stretnutie do 31.01.2018,

Berežňák Maroš 1252651 + 10€ (Trstené pri Hornáde) 1 týždeň do 31.01.2018,

Filčák Roland 1078603 + 10€ (Zlatá Idka) 1 týždeň do 31.01.2018,

 

DK ObFZ udeľuje disciplinárne sankcie:

  • FK Byster pokutu 75+10€ podľa čl.57/1a,2, za HNS divákov po stretnutí II.triedy: Byster – Ruskov.
  • FK Trstené pri Hornáde pokutu 50€ podľa RS 7j za nenastúpenie na stretnutie I.triedy dorast: Čečejovce – Trstené pri Hornáde.

 

DK ObFZ opätovne žiada FK Tatran Jasov o písomné vyjadrenie sa k stretnutiu I.triedy: Jasov – Zdoba.

 

Odvolanie proti rozhodnutiu komisie (okrem rozhodnutí podľa čl. 37/3, 5 alebo 8 DP), sa podáva na Disciplinárnu komisiu ObFZ, v lehote do 7 dní odo dňa oznámenia rozhodnutia disciplinárnej komisie (čl. 84 ods. 1 DP).

 

 

Prečítané: 238x