Úradná správa ObFZ Košice - okolie č.3
11.08.2017, Jakub Eperješi

Úradná správa ObFZ Košice - okolie č.3

Úradná správa ObFZ Košice okolie

10.08.2017

 

ŠPORTOVO TECHNICKÁ KOMISIA

1. Termínová listina pre Oblastný futbalová zväz Košice – okolie pre súťažný ročník: 2017/2018:

Dospelí:

I.trieda: Jeseň: 13.8. až 5.11.2017 (Začína sa 2.kolom, 1.kolo preložené), Jar: 1.4. až 17.6.2018.

II.trieda: Jeseň: 20.8. až 15.10.2017, Jar: 8.4. až 3.6.2018.

Mládež:

Dorast: Jeseň: 19.8. až 28.10.2017, Jar: 7.4. až 16.6.2018.

Žiaci: Jeseň: 19.8. až 28.10.2017, Jar: 7.4. až 16.6.2018.

MINIžiaci: 19.8. až 14.10.2017, Jar: 7.4. až 2.6.2018.

Mladší žiaci: 2.9. až 8.10.2017, Jar: 14.4. až 19.5.2018.

Prípravky: - 10 členné: 19.8. až 14.10.2017, Jar: 7.4. až 2.6.2018.

      - 8 členná: 2.9. až 14.10.2017, Jar: 21.4. až 2.6.2018.

2. ŠTK ObFZ schvaľuje nasledovnú zmenu termínu a UHČ:

- 1.kolo, Geča – Pyramída (žiaci) sa odohrá dňa 4.10. o 16:30 hod. – Pyramída + 5€,

- 2.kolo, Pyramída - Bidovce (žiaci) sa odohrá dňa 20.9. o 16:30 hod. – bez poplatku,

- 2.kolo, Ždaňa – Turňa nad Bodvou (žiaci) sa odohrá v opačnom poradí, najprv v Turni nad Bodvou – bez poplatku,

- 3.kolo, Kokšov-Bakša – Pyramída (žiaci) sa odohrá dňa 11.10. o 16:30 hod. – bez poplatku,

3. ŠTK ObFZ berie na vedomie o odhlásení družstva TJ Mladosť Sady nad Torysou časť Byster zo súťaže I.triedy SD sk.A.

 

Proti rozhodnutiam ŠTK ObFZ je možné odvolať sa do 14 dní.

 

DISCIPLINÁRNA KOMISIA

DK ObFZ upozorňuje kluby na čl.37/6 a stanovuje výšku kaucie v kategórii dospelí na 50€, dorast na 30€, žiaci 30€ plus prejednávací poplatok. Žiadosť je potrebné podať do začiatku súťažného ročníka.

 

Odvolanie proti rozhodnutiu komisie (okrem rozhodnutí podľa čl. 37/3, 5 alebo 8 DP), sa podáva na Disciplinárnu komisiu ObFZ, v lehote do 7 dní odo dňa oznámenia rozhodnutia disciplinárnej komisie (čl. 84 ods. 1 DP).

Prečítané: 254x