Úradná správa ObFZ Košice - okolie č.1
13.07.2017, Jakub Eperješi

Úradná správa ObFZ Košice - okolie č.1

Úradná správa ObFZ Košice okolie

13.07.2017

 

ŠPORTOVO TECHNICKÁ KOMISIA

1. ŠTK ObFZ dňa 6.7.2017 organizovala aktív za účasti klubov ObFZ.

2. ŠTK ObFZ oznamuje klubom, že aktualizované losovacie čísla sú na našej webovej stránke http://obfz-kosice-okolie.futbalnet.sk/. Čísla je si možné vymeniť po dohode so súperom do 18.07.2017, po tomto termíne to už nebude možné.

3. Termínová listina pre Oblastný futbalová zväz Košice – okolie pre súťažný ročník: 2017/2018:

Dospelí:

I.trieda: Jeseň: 13.8. až 5.11.2017 (Začína sa 2.kolom, 1.kolo preložené), Jar: 1.4. až 17.6.2018.

II.trieda: Jeseň: 20.8. až 15.10.2017, Jar: 8.4. až 3.6.2018.

Mládež:

Dorast: Jeseň: 12.8. až 4.11.2017 (Začína sa 2.kolom, 1.kolo preložené), Jar: 31.3. až 16.6.2018.

Žiaci: Jeseň: 19.8. až 28.10.2017, Jar: 7.4. až 16.6.2018.

MINIžiaci: 19.8. až 14.10.2017, Jar: 7.4. až 2.6.2018.

Mladší žiaci: 2.9. až 7.10.2017, Jar: 14.4. až 19.5.2018.

Prípravky: - 10 členné: 19.8. až 14.10.2017, Jar: 7.4. až 2.6.2018.

      - 8 členná: 2.9. až 14.10.2017, Jar: 21.4. až 2.6.2018.

 

Proti rozhodnutiam ŠTK ObFZ je možné odvolať sa do 14 dní.


KOMISIA ROZHODCOV

KR ObFZ oznamuje R a DZ, že seminár pred sezónou 2017/2018 sa uskutoční dňa 27.7.2017 o 17:00 hod. v budove Športu na Alejovej ulici 2 v Košiciach.

 

DISCIPLINÁRNA KOMISIA

DK ObFZ upozorňuje kluby na čl.37/6 a stanovuje výšku kaucie v kategórii dospelí na 50€, dorast na 30€, žiaci 30€ plus prejednávací poplatok. Žiadosť je potrebné podať do začiatku súťažného ročníka.

 

Zastavenie činnosti za ČK na:

1 stretnutie:

Sinovický Daniel 1280109 + 5€ (Veľká Ida) čl.37/3, SD

 

DK ObFZ udeľuje disciplinárne sankcie:

  • FK Kysak pokutu 30+5€ podľa čl.58/1d,3, za stretnutie O majstra okresu dorastencov: Kysak – V. Ida.
  • FK Veľká Ida pokarhanie + 5€ podľa čl.11 za stretnutie O majstra okresu dorastencov: Kysak – V. Ida.

 

DK ObFZ zamieta žiadosť FK Ruskov o prekvalifikovanie trestu hráča Guľa Martin 1280754. FK Ruskov + 10€.

 

Odvolanie proti rozhodnutiu komisie (okrem rozhodnutí podľa čl. 37/3, 5 alebo 8 DP), sa podáva na Disciplinárnu komisiu ObFZ, v lehote do 7 dní odo dňa oznámenia rozhodnutia disciplinárnej komisie (čl. 84 ods. 1 DP).

Prečítané: 353x