Úradná správa ObFZ Košice okolie
15.06.2017, Jakub Eperješi

Úradná správa ObFZ Košice okolie

Úradná správa ObFZ Košice okolie

15.06.2017

 

ŠPORTOVO TECHNICKÁ KOMISIA

1. ŠTK ObFZ oznamuje FK ObFZ, že odo dňa 8.6.2017 je možné podávať prihlášky do súťaží ObFZ podaním elektronickej prihlášky v systéme ISSF. Prihlášky je možné zaslať do 30.6.2017.

2. ŠTK ObFZ oznamuje klubom, že Aktív pred sezónou 2017/2018 sa uskutoční dňa 6.7.2017 (štvrtok) o 17:00 hod. v Dome športu na Alejovej ulici č.2 v Košiciach.

3. Termínová listina pre Oblastný futbalová zväz Košice – okolie pre súťažný ročník: 2017/2018:

Dospelí:

14 účastníkov – Jeseň: 6.8. až 5.11.2017, Jar: 1.4. až 17.6.2018.

Mládež:

14 účastníkov – Jeseň: 5.8. až 4.11.2017, Jar: 31.3. až 16.6.2018.

Ostatné – podľa počtu prihlásených družstiev v skupinách.

4. ŠTK oznamuje, že finálový turnaj "O majstra žiakov ObFZ Košice - okolie" sa uskutoční dňa 25.06.2017 o 10:00 hod. na štadióne v Malej Ide.

5. ŠTK oznamuje, že finálový turnaj "O majstra dorastencov ObFZ Košice - okolie" sa uskutoční dňa 25.06.2017 o 14:00 hod. na štadióne v Malej Ide.

6. ŠTK ObFZ schvaľuje nasledovnú zmenu termínu a UHČ:

- 26.kolo, Bidovce – Mokrance (dospelí) sa odohrá dňa 18.6. o 15:00 hod. – Bidovce + 10€,

- 18.kolo, Rozhanovce – Nižná Myšľa (dorast) sa odohrá dňa 16.6. o 17:30 hod. – Nižná Myšľa + 5€,

- 18.kolo, Roma Moldava nad Bodvou – Geča (dorast) sa odohrá na štadióne v Geči – Roma Moldava nad Bodvou + 5€,

- 22.kolo, Slávia TU – Geča (žiaci) sa odohrá dňa 15.6. o 17:00 hod. – Geča + 5€,

- 22.kolo, Bidovce – Valaliky (žiaci) sa odohrá dňa 18.6. o 12:30 hod. – Bidovce + 5€,

- 22.kolo, KAC Košice „B“ – Krásna (žiaci) sa odohrá dňa 17.6. o 15:00 hod. – KAC + 5€,

- 22.kolo, Seňa – Rozhanovce (MINIžiaci) sa odohrá dňa 13.6. o 17:30 hod. – Seňa + 5€,

7. ŠTK ObFZ podľa čl.52c kontumuje stretnutie 17.kolo I.triedy dorast sk.B: Kokšov-Bakša – Geča z 1:2 na 0:3 v prospech Geče na základe štartu hráča Gaži Roman 1323678 v treste. Zároveň ŠTK ObFZ dáva do pozornosti DK ObFZ klub FK Kokšov-Bakša, vedúceho družstva Habina Lukáš, kapitána družstva Guľa Daniel 1280745 a hráča Gaži Roman 1323678.

8. ŠTK ObFZ klubom ObFZ KEO zaslala e-mailom anketu ohľadom zistenia záujmu o štart družstva v súťaži Mladších žiakov U13 v sezóne 2017/2018, anketa prebieha do 18.6.2017.

 

Proti rozhodnutiam ŠTK ObFZ je možné odvolať sa do 14 dní.


KOMISIA ROZHODCOV

 

DISCIPLINÁRNA KOMISIA
Zastavenie činnosti na 1 str. za 5 alebo 9xŽK podľa čl.37/5a,5b:

Hudák Michal 1186141 + 10€ (Valaliky),

Zsiga Emanuel 1280018 + 10€ (Tatran Jasov),

Závodník Patrik 1280006 + 10€ (Ruskov),

Dzugas Michal 1225624 + 10€ (Byster),

Vankulič Michal 1288655 + 5€ (Svinica), SD

 

Zastavenie činnosti za ČK na:

1 stretnutie:

Varga Jakub 1332576 + 10€ (Byster) čl.37/3,

 

Na obdobie:

Horváth Lukáš 1323676 + 5€ (Kokšov-Bakša) podľa čl.49/1a,2a, a čl.48/1c,2b, na obdobie 6 týždňov od 12.06.2017 do 24.07.2017,

 

DK ObFZ udeľuje disciplinárne sankcie:

  • FK Haniska pokutu 50€ podľa RS 7j za nenastúpenie na stretnutie I.triedy SD sk.B: Haniska – Veľká Ida.

 

DK ObFZ udeľuje disciplinárne sankcie zastavenie výkonu funkcie vedúce p.Habina Lukáš (Kokšov-Bakša) na obdobie 1 mesiaca od 12.06.2017 do 12.07.2017 podľa čl.53/1b,3b + 5€, funkcie kapitána Guľa Daniel 1280745 na obdobie 1 mesiaca od 12.06.2017 do 12.07.2017 podľa čl.53/1b,3b + 5€ a zákaz športovej činnosti Gaži Roman 1323678 na obdobie 1 mesiaca od 12.06.2017 do 12.07.2017 podľa čl.37/5a,5b, a čl.53/1b,2b + 5€.

 

Odvolanie proti rozhodnutiu komisie (okrem rozhodnutí podľa čl. 37/3, 5 alebo 8 DP), sa podáva na Disciplinárnu komisiu ObFZ, v lehote do 7 dní odo dňa oznámenia rozhodnutia disciplinárnej komisie (čl. 84 ods. 1 DP).

Prečítané: 199x