Úradná správa ObFZ Košice okolie
18.05.2017, Jakub Eperješi

Úradná správa ObFZ Košice okolie

Zasadnutie komisií 18.5.2017

Úradná správa ObFZ Košice okolie

18.05.2017

 

ŠPORTOVO TECHNICKÁ KOMISIA

1. ŠTK ObFZ oznamuje, že Finále sa uskutoční dňa 01.06.2017 o 17:00 hod. na štadióne v Kokšov-Bakši.

2. ŠTK oznamuje, že finálový turnaj "O majstra prípraviek ObFZ Košice - okolie" sa uskutoční dňa 10.06.2017 od 10:00 hod. na štadióne v  Budimíri.

3. ŠTK ObFZ nariaďuje odohrať stretnutia:

- 20.kolo, Jasov – Vyšná Myšľa (dospelí) dňa 24.5. o 17:00 hod.

4. ŠTK ObFZ schvaľuje nasledovnú zmenu termínu a UHČ:

- 22.kolo, Paňovce – Košické Oľšany (dospelí) sa odohrá dňa 21.5. o 14:30 hod. – Paňovce + 10€,

- 14.kolo, Roma Moldava nad Bodvou – Kokšov-Bakša sa (dorast) odohrá na ihrisku v Kokšov-Bakša – Roma Moldava nad Bodvou + 5€,

- 18.kolo, Slávia TU – Bidovce (žiaci) sa odohrá dňa 16.5. o 17:00 hod. – Slávia TU + 5€,

- 18.kolo, Poproč – Turňa nad Bodvou (žiaci) sa odohrá dňa 21.5. o 13:00 hod. – Turňa nad Bodvou + 5€,

- 18.kolo, Perín – Čečejovce (žiaci) sa odohrá dňa 20.5. o 12:00 hod. – Perín + 5€,

- 19.kolo, Valaliky – Svinica (žiaci) sa odohrá dňa 23.5. o 17:00 hod. – Svinica + 5€,

- 19.kolo, Kechnec – Turňa nad Bodvou (žiaci) sa odohrá dňa 24.5. o 16:00 hod. – Kechnec + 5€,

- 22.kolo, Kechnec – Medzev (žiaci) sa odohrá dňa 14.6. o 16:00 hod. – bez poplatku,

- 17.kolo, Medvede – Kalša (MINIžiaci) sa odohrá dňa 17.5. o 18:00 hod. – Kalša + 5€,

- 16.kolo, Kalša – Seňa (MINIžiaci) sa odohrá dňa 24.5. o 18:00 hod. – bez poplatku,

- 22.kolo, Ďurkov – Haniska (MINIžiaci) sa odohrá dňa 26.5. o 17:00 hod. – Ďurkov + 5€,

- 12.kolo, Paňovce – Čečejovce (prípravky) sa odohrá dňa 21.5. o 12:00 hod. – Paňovce + 5€,

- 12.kolo, Ďurkov – Kalša (prípravky) sa odohrá dňa 10.6. o 14:00 hod. – Ďurkov + 5€,

 

Proti rozhodnutiam ŠTK ObFZ je možné odvolať sa do 14 dní.


KOMISIA ROZHODCOV

1. Poplatok za neskoré ospravedlňovanie sa, 3eura: Fedák, Kondáš, Lukáč, Medvec, Pohanka, Trojčák M., Ugray, 9eur: Košč, Menyhért, 12eur: Jurík.

KR upozorňuje že poplatok je nutné uhradiť vždy do konca kalendárneho mesiaca. V prípade nevyplatenia poplatku nebude dotyčnému zaslaná výplata za príslušný mesiac.

2.KR oznamuje, že záujemcovia o rozhodovanie sa môžu hlásiť na adrese kr.obfz@gmali.com, poprípade, pavolgresko@gmail.com. 

3.KR oznamuje FK že podnety na KR budú akceptované výhradne formou „podania na komisiu” v systéme ISSF. V prípade námietky musí byť uvedená presná minutáž a popis namietanej situácie.

4.KR nariaďuje DZ aby v majstrovských stretnutiach kontrolovali používanie predpísaného spoločenského oblečenia u R. Prípadné nedostatky DZ uvedie vo svojej správe.

5.KR upozorňuje R, aby v Zápise o stretnutí, uvádzali dôvody napomínaní a vylúčení hráčov, v súlade s aktualizovanými pravidlami futbalu.

6.KR upozorňuje R a DZ, aby v prípade neprístojností, hrubého nešportového správania, inzultácie a v iných podobných prípadoch, formou podania na komisie (DK, KR), popísali problémové situácie. Podanie na komisie sú povinné predložiť všetky delegované osoby z predmetného stretnutia a to bez vyzvania do 48 hodín po ukončení stretnutia.

7.KR berie na vedomie pochvalu od TJ Družstevník Trstené p. Hornáde na výkon R Bajo, Vysoký, zo stretnutia Trstené pri Hornáde – Paňovce.

 

DISCIPLINÁRNA KOMISIA
DK ObFZ upozorňuje kluby na neuhradenú zbernú faktúru za predchádzajúce obdobie Apríl 2017 so splatnosťou faktúry 10.5.2017:
Mládež: Haniska + 5€, Roma Moldava nad Bodvou + 5€, Turňa nad Bodvou + 5€,

 

Zastavenie činnosti na 1 str. za 5 alebo 9xŽK podľa čl.37/5a,5b:

Farkaš Juraj 1252930 + 10€ (Seňa),

Závidník Patrik 1280006 + 5€ (Ruskov), SD

 

Zastavenie činnosti za ČK na:

1 stretnutie:

Jano Jozef 1355125 + 5€ (Sokoľany) čl.37/3, SŽ

Hajduček Tomáš 1374381 + 5€ (Slávia TU) čl.37/3, Prí.

 

DK ObFZ prejednala stretnutie Prípravok: Medvede – Turňa nad Bodvou, bez ďalších disciplinárnych opatrení.

 

Odvolanie proti rozhodnutiu komisie (okrem rozhodnutí podľa čl. 37/3, 5 alebo 8 DP), sa podáva na Disciplinárnu komisiu ObFZ, v lehote do 7 dní odo dňa oznámenia rozhodnutia disciplinárnej komisie (čl. 84 ods. 1 DP).

Prečítané: 149x