Úradná správa ObFZ Košice okolie
21.04.2017, Jakub Eperješi

Úradná správa ObFZ Košice okolie

Zasadnutie komisií 20.4.2017

Úradná správa ObFZ Košice okolie

20.04.2017

 

ŠPORTOVO TECHNICKÁ KOMISIA

1. ŠTK ObFZ oznamuje klubom, že Semifinále pohára (4.kolo) sa odohrá dňa 26.04.2017 o 17:00 hod.

2. ŠTK ObFZ schvaľuje nasledovnú zmenu termínu a UHČ:

- 14.kolo, Slávia TU – Pyramída (žiaci) sa odohrá dňa 17.5. o 17:00 hod. – Slávia TU + 5€,

- 21.kolo, Byster – Košické Oľšany (MINIžiaci) sa odohrá dňa 8.5. o 10:30 hod. – bez poplatku,

- 15.kolo, Rozhanovce – Byster (MINIžiaci) sa odohrá dňa 28.4. o 16:30 hod. – Byster + 5€,

- 8.kolo, Nová Polhora – Kalša (prípravky) sa odohrá dňa 1.5. o 10:00 hod. – Kalša + 5€,

- 8.kolo, Paňovce – Buzica (prípravky) sa odohrá dňa 1.5. o 14:00 hod. – Paňovce + 5€

- 8.kolo, Medvede – Čečejovce (prípravky) sa odohrá dňa 23.4. o 10:00 hod. – Čečejovce + 5€,

3. ŠTK ObFZ berie na vedomie podnet FK Haniska, hracia plocha pre mužstvo dorastu FK Haniska bude v Haniske. FK Haniska + 5€.

4. ŠTK ObFZ berie na vedomie podnet FK Roma Moldava nad Bodvou, stretnutie 10.kola, Roma Moldava nad Bodvou – Turňa nad Bodvou (dorast) sa odohrá na štadióne v Turni nad Bodvou. Roma Moldava nad Bodvou + 5€.

 

Proti rozhodnutiam ŠTK ObFZ je možné odvolať sa do 14 dní.


KOMISIA ROZHODCOV

1. Poplatok za neskoré ospravedlňovanie sa, 3eura: Fedák, Lukáč, Medvec, Pohanka, Trojčák M., Ugray, 6eur: Košč, 9eur: Menyhért, 12eur: Jurík.

KR upozorňuje že poplatok je nutné uhradiť vždy do konca kalendárneho mesiaca. V prípade nevyplatenia poplatku nebude dotyčnému zaslaná výplata za príslušný mesiac.

2. KR oznamuje, že záujemcovia o rozhodovanie sa môžu hlásiť na adrese kr.obfz@gmali.com, poprípade, pavolgresko@gmail.com.

3. KR oznamuje FK že podnety na KR budú akceptované výhradne formou „podania na komisiu” v systéme ISSF. V prípade námietky musí byť uvedená presná minutáž a popis namietanej situácie.

4. KR nariaďuje DZ aby v majstrovských stretnutiach kontrolovali používanie predpísaného spoločenského oblečenia u R. Prípadné nedostatky DZ uvedie vo svojej správe.

5. KR upozorňuje R, aby v Zápise o stretnutí, uvádzali dôvody napomínaní a vylúčení hráčov, v súlade s aktualizovanými pravidlami futbalu.

6.KR upozorňuje R a DZ, aby v prípade neprístojností, hrubého nešportového správania, inzultácie a v iných podobných prípadoch, formou podania na komisie (DK, KR), popísali problémové situácie. Podanie na komisie sú povinné predložiť všetky delegované osoby z predmetného stretnutia a to bez vyzvania do 48 hodín po ukončení stretnutia.

 

DISCIPLINÁRNA KOMISIA

Zastavenie činnosti na 1 str. za 5 alebo 9xŽK podľa čl.37/5a,5b:

Novák Slavomír 1115125 + 10€ (Kysak),

Darjanin Patrik 1245201 + 10€ (Seňa),

 

Zastavenie činnosti za ČK na:

1 stretnutie:

Čomor Viktor 1224584 + 10€ (Budimír) čl.37/3,

 

2 stretnutia:

Tomasch Roman 1315962 + 10€ (Budimír) čl.48/1b,2a,

 

Na obdobie:

Toporčák Štefan 1150370 + 10€ (Nová Polhora) podľa čl.48/1c,2b, na obdobie 5 týždňov od 17.04.2017 do 22.05.2017,

 

DK ObFZ udeľuje disciplinárne sankcie:

  • FK Trstené pri Hornáde pokutu 50€ podľa RS 7d za nenastúpenie na stretnutie I.triedy žiakov sk.A: Krásna – Trstené pri Hornáde.

 

Odvolanie proti rozhodnutiu komisie (okrem rozhodnutí podľa čl. 37/3, 5 alebo 8 DP), sa podáva na Disciplinárnu komisiu ObFZ, v lehote do 7 dní odo dňa oznámenia rozhodnutia disciplinárnej komisie (čl. 84 ods. 1 DP).

Prečítané: 158x