Úradná správa ObFZ Košice okolie
13.04.2017, Jakub Eperješi

Úradná správa ObFZ Košice okolie

Zasadnutie komisií 13.4.2017

Úradná správa ObFZ Košice okolie

13.04.2017

 

ŠPORTOVO TECHNICKÁ KOMISIA

1. ŠTK ObFZ oznamuje klubom, že Semifinále pohára (4.kolo) sa odohrá dňa 26.04.2017 o 17:00 hod.

2. ŠTK ObFZ schvaľuje nasledovnú zmenu termínu a UHČ:

- 13.kolo, Valaliky – KAC (žiaci) sa odohrá dňa 19.4. o 16:30 hod. – bez poplatku,

- 13.kolo, Svinica – Pyramída (žiaci) sa odohrá dňa 26.4. o 17:00 hod. – poplatok bez poplatku,

 

Proti rozhodnutiam ŠTK ObFZ je možné odvolať sa do 14 dní.


KOMISIA ROZHODCOV

1. Poplatok za neskoré ospravedlňovanie sa, 3eura: Fedák, Lukáč, Pohanka, Trojčák M., Ugray, 6eur: Košč, 9eur: Menyhért, 12eur: Jurík.

KR upozorňuje že poplatok je nutné uhradiť vždy do konca kalendárneho mesiaca. V prípade nevyplatenia poplatku nebude dotyčnému zaslaná výplata za príslušný mesiac.

 

DISCIPLINÁRNA KOMISIA

Zastavenie činnosti na 1 str. za 5 alebo 9xŽK podľa čl.37/5a,5b:

Petro Ján 1205308 + 10€ (Mokrance),

Lukáč Marián 1148669 + 10€ (Trstené pri Hornáde),

Kováč Tomáš 1213113 + 10€ (Ždaňa),

Gluchman Gerhard 1181981 + 10€ (Zdoba),

 

Zastavenie činnosti za ČK na:

1 stretnutie:

Sekeľ Rastislav 1260752 + 10€ (Svinica) čl.45/1,2a,

Šimčák Dušan 1223150 + 10€ (Vyšná Myšľa) čl.37/3,

Koper František 1132728 + 10€ (Byster) čl.45/1,2a,

 

DK VsFZ mení trest z nepodmienečného na podmienečný hráčovi podľa DP 41/2:

Capko Michal 1151783 + 10€ (Košické Oľšany) 2 stretnutia do 31.07.2017,

Koššuth Marián 1092482 + 10€ (Paňovce) 2 týždne do 31.07.2017,

Fogaraš Ľubomír 1279638 + 10€ (Kalša) 2 týždne do 31.07.2017,

 

DK ObFZ udeľuje disciplinárne sankcie:

  • FK Paňovce pokutu 100€ podľa RS 6h za nedostatočné natáčanie videozáznamu v stretnutí I.triedy: Paňovce – Seňa,

 

DK ObFZ uznáva telesné napadnutie delegovanej osoby v polčasovej prestávke: I.triedy: Paňovce – Seňa, DK ObFZ udeľuje TJ Družstevník Paňovce disciplinárne sankcie pokutu 300+10€ a dáva návrh ŠTK VsFZ na kontumovanie stretnutia 3:0 v prospech TJ MARATÓN Seňa a odpočet 3 bodov po skončení ročníka podľa čl.58/2e,3. Zároveň udeľuje disciplinárne opatrenie zastavenie športovej činnosti a zákaz prístupu k delegovaných osobám hráčovi Cibrík Marián 1095684 na obdobie 18 mesiacov od 13.04.2017 do 13.10.2018 podľa čl.58/2e,4 a čl.9/2b,2c + 10€.

 

Odvolanie proti rozhodnutiu komisie (okrem rozhodnutí podľa čl. 37/3, 5 alebo 8 DP), sa podáva na Disciplinárnu komisiu ObFZ, v lehote do 7 dní odo dňa oznámenia rozhodnutia disciplinárnej komisie (čl. 84 ods. 1 DP).

Prečítané: 182x