Úradná správa ObFZ Košice okolie
17.03.2017, Jakub Eperješi

Úradná správa ObFZ Košice okolie

Zasadnutie komisií 16.3.2017

ŠPORTOVO TECHNICKÁ KOMISIA

1. ŠTK ObFZ žiada o predloženie dohôd na odohratie dohrávok  nasledovných stretnutí:

- 14.kolo I.triedy dospelí: Tatran Jasov – Nová Polhora.

2. ŠTK ObFZ na základe vzájomnej dohody schvaľuje tieto zmeny termínov:

- Štrvťfinále pohára ObFZ KEO: Seňa – Dvorníky-Včeláre sa odohrá dňa 26.3.2017 o 15:00 hod. – bez poplatku.

3. ŠTK ObFZ berie na vedomie podnet:

- FK Kechnec na zmenu UHČ žiakov na 10:00 hod. – bez poplatku.

4. ŠTK ObFZ žiada kluby o doručenie zápisov zo stretnutí:

- FK Zlatá Idka zo stretnutia 9.kola II.triedy SŽ: Zlatá Idka – Ďurkov,

 

Proti rozhodnutiam ŠTK ObFZ je možné odvolať sa do 14 dní.


KOMISIA ROZHODCOV

1. Poplatok za neskoré ospravedlňovanie sa, 3eura: Fedák, Lukáč, Pohanka, Trojčák M., Ugray, 6eur: Košč, 9eur: Menyhért, 12eur: Jurík.

KR upozorňuje že poplatok je nutné uhradiť vždy do konca kalendárneho mesiaca. V prípade nevyplatenia poplatku nebude dotyčnému zaslaná výplata za príslušný mesiac.

2. Náhradný seminár R a DZ sa uskutoční dňa 23.3.2017.

Prečítané: 48x