Mimoriadia Úradná správa DK ObFZ Košice - okolie
12.09.2017, Jakub Eperješi

Mimoriadia Úradná správa DK ObFZ Košice - okolie

Úradná správa ObFZ Košice okolie

11.09.2017

 

DISCIPLINÁRNA KOMISIA

1 stretnutia:

Magyar Roman 1216380 + 10€ (Zlatá Idka) čl.45/1,2a,

 

2 stretnutia:

Jano Jozef 1355125 + 5€ (Sokoľany) čl.49/1a,2a,

 

Na obdobie:

Figura Gabriel 1148456 + 10€ (Trstené pri Hornáde) čl.48/1c,2b, na obdobie 3 týždňov od 11.09.2017 do 02.10.2017,

 

Odvolanie proti rozhodnutiu komisie (okrem rozhodnutí podľa čl. 37/3, 5 alebo 8 DP), sa podáva na Disciplinárnu komisiu ObFZ, v lehote do 7 dní odo dňa oznámenia rozhodnutia disciplinárnej komisie (čl. 84 ods. 1 DP).

Prečítané: 326x