Registračný a prestupový poriadok SFZ

Registračný a prestupový poriadok SFZ platný  od 06.07.2016 nájdete v PDF formáte TU.

Registračný a prestupový poriadok SFZ platný  od 02.03.2016 nájdete v PDF formáte TU.

Zväzové novinky