Športovo-technická komisia
KEo-STK-2017/2018-0010
ÚS ŠTK zo dňa 05.10.2017
1. ŠTK ObFZ oznamuje klubom, že 2.kolo pohára ObFZ sa uskutoční dňa 11.10. o 15:30 hod. 2. ŠTK ObFZ schvaľuje nasledovnú zmenu termínu a UHČ: - 2.kolo Pohár, Poľov – Nová Polhora (dospelí) sa odohrá dňa 11.10. o 16:15 hod. – Nová Polhora + 10€, - 2.kolo Pohár, Valaliky – Byster (dospelí) sa odohrá dňa 21.10. o 14:00 hod. – Byster + 10€, - 11.kolo, Čečejovce – Turňa nad Bodvou (dorast) sa odohrá dňa 28.10. o 10:00 hod. – Turňa nad Bodvou + 5€, - 8.kolo, Krásna – Bidovce (žiaci) sa odohrá v opačnom poradí najprv v Bidovciach – Krásna + 5€, - 9.kolo, Turňa nad Bodvou – Medzev (žiaci) sa odohrá dňa 15.10. o 12:00 hod. – Turňa nad Bodvou + 5€, - 9.kolo, Perín – Haniska (žiaci) sa odohrá dňa 15.10. o 11:30 hod. – Haniska + 5€, - 12.kolo, Ždaňa – Kechnec (žiaci) sa odohrá dňa 15.10. o 10:00 hod. – Kechnec + 5€, - 8.kolo, Ťahanovce – Ďurkov (MINIžiaci) sa odohrá dňa 8.10. o 9:00 hod. – Ďurkov + 5€, - 6.kolo, Sokoľany – Kokšov-Bakša (prípravky) sa odohrá dňa 11.10. o 16:30 hod. – Kokšov-Bakša + 5€, - 8.kolo, Galaktik „B“ – Nová Polhora (prípravky) sa odohrá dňa 6.10. o 16:00 hod. – Nová Polhora + 5€, - 8.kolo, Paňovce – Čečejovce (prípravka) sa odohrá 6.10. o 16:00 hod. v opačnom poradí najprv v Čečejovciach – Paňovce + 5€, - 9.kolo, Turňa nad Bodvou – Paňovce (prípravka) sa odohrá v opačnom poradí – Turňa nad Bodvou + 5€, 3. ŠTK ObFZ dôrazne upozorňuje rozhodcov na kontrolu RP pred stretnutím. 4. ŠTK ObFZ dôrazne upozorňuje kluby na čl.43/6 SP ktorý hovorí o nastúpení hráča na stretnutie na iný doklad ako RP. Klub je v takom prípade povinný doručiť RP na riadiaci zväz do 48 hodín po stretnutí. Proti rozhodnutiam ŠTK ObFZ je možné odvolať sa do 14 dní.
Rozhodnutie: KEo-STK-2017/2018-0010
Dátum zaevidovania: 06.10.2017 12:55
Stav: Nové
POPLATKY
Osoba Dôvod Suma Dátum
10 EUR 06.10.2017 12:58
10 EUR 06.10.2017 12:58
5 EUR 06.10.2017 12:58
5 EUR 06.10.2017 12:59
5 EUR 06.10.2017 12:59
5 EUR 06.10.2017 12:59
5 EUR 06.10.2017 12:59
5 EUR 06.10.2017 13:00
5 EUR 06.10.2017 13:00
5 EUR 06.10.2017 13:00
5 EUR 06.10.2017 13:01
5 EUR 06.10.2017 13:01