Športovo-technická komisia
KEo-STK-2017/2018-0009
ÚS ŠTK zo dňa 28.09.2017
1. ŠTK ObFZ schvaľuje nasledovnú zmenu termínu a UHČ: - 7.kolo, Roma Kecerovce – Rozhanovce (dospelí) sa odohrá dňa 1.10. o 15:00 hod. – Rozhanovce + 10€, - 6.kolo, Budimír – Bidovce (žiaci) sa odohrá dňa 28.9. o 17:00 hod. – bez poplatku, - 7.kolo, Geča – Krásna (žiaci) sa odohrá dňa 12.10. o 15:30 hod. – Krásna + 5€, - 7.kolo, Poproč – Ždaňa (žiaci) sa odohrá dňa 30.9. o 11:30 hod – bez poplatku, - 7.kolo, Čečejovce – Zlatá Idka (MINIžiaci) sa odohrá dňa 30.9. o 14:30 hod. – Čečejovce + 5€, - 7.kolo, Ďurkov – Svinica (MINIžiaci) sa odohrá dňa 30.9. o 9:00 hod. – Ďurkov + 5€, - 5.kolo, Paňovce – Kysak (mladší žiaci) sa odohrá dňa 30.9. o 11:00 hod. – Paňovce + 5€, - 5.kolo, Slovan Kecerovce – Medvede (mladší žiaci) sa odohrá dňa 30.9. o 10:00 hod. – bez poplatku, - 4.kolo, Haniska – Kokšov-Bakša (prípravka) sa odohrá dňa 28.9. o 16:00 hod. – bez poplatku, - 6.kolo, Budimír – Bidovce (prípravka) sa odohrá dňa 27.9. o 17:00 hod. – bez poplatku, - 6.kolo, Perín – Čečejovce (prípravka) sa odohrá dňa 15.10. o 15:30 hod. – bez poplatku, - 6.kolo, Veľká Ida – Paňovce (prípravka) sa odohrá dňa 21.10. o 10:00 hod. – bez poplatku, - 7.kolo, Benecol „B“ – Galaktik „B“ (prípravka) sa odohrá dňa 30.9. o 13:15 hod. – Benecol + 5€, - 7.kolo, Mokrance – Buzica (prípravky) sa odohrá dňa 29.9. o 17:00 hod. – Mokrance + 5€, - 9.kolo, Mokrance – Veľká Ida (prípravky) sa odohrá dňa 13.10. o 16:00 hod. – Mokrance + 5€, 2.SŤK ObFZ na základe zamietnutia druhým klubom neschvaľuje náhradný termín stretnutia: - 9.kolo, Turňa nad Bodvou – Paňovce (prípravka), 3. ŠTK kontumuje tieto výsledky: - I.trieda žiakov sk.A, 6.kolo: Kalša – Kokšov-Bakša 3:0 kont. – neúčasť družstva H, v zmysle SP, čl.82 bod „b“. Do pozornosti DK. 4. ŠTK ObFZ prerokovala na svojom zasadnutí stretnutie 5. kola I.triedy dorast: KŠK Rozhanovce – FK TATRA Sokoľany. ŠTK ObFZ na základe čl.82f SP kontumuje výsledok stretnutia z 3:6 na 3:0 kont. za neoprávnený štart hráča na cudzí RP v prospech KŠK Rozhanovce. ŠTK ObFZ postupuje DK ObFZ na riešenie klub FK TATRA Sokoľany a jednotlivcov Rapčák Filip 1282461, Jochman Milan , Csatlós Alexander (tréner) všetci FK TATRA Sokoľany. 5. ŠTK ObFZ prerokovala na svojom zasadnutí stretnutie 1. kola Pohára: Slovan Kecerovce – Rozhanovce. ŠTK ObFZ na základe čl.82d SP kontumuje výsledok stretnutia z 1:4 na 3:0 kont. a 0:3 kont. za neodohratie stretnutia. ŠTK ObFZ postupuje DK ObFZ na riešenie klub TJ Slovan Kecerovce a KŠK Rozhanovce, jednotlivcov Semanič Miroslav (vedúci družstva), Seman Matej 1235960 (kapitán družstva) za TJ Slovan Kecerovce a Adamčík Matúš (vedúci družstva), Fuňa Jozef 1321090 (kapitán družstva) za KŠK Rozhanovce. ŠTK ObFZ postupuje na riešenie DK ObFZ rozhodcu Tóth Jozef. ŠTK ObFZ dáva do pozornosti KR ObFZ rozhodcov Ugray Erik, Šimek Branislav. 6. ŠTK ObFZ dôrazne upozorňuje rozhodcov na kontrolu RP pred stretnutím. 7. ŠTK ObFZ dôrazne upozorňuje kluby na čl.43/6 SP ktorý hovorí o nastúpení hráča na stretnutie na iný doklad ako RP. Klub je v takom prípade povinný doručiť RP na riadiaci zväz do 48 hodín po stretnutí. Proti rozhodnutiam ŠTK ObFZ je možné odvolať sa do 14 dní.
Rozhodnutie: KEo-STK-2017/2018-0009
Dátum zaevidovania: 29.09.2017 15:22
Stav: Nové
POPLATKY
Osoba Dôvod Suma Dátum
10 EUR 29.09.2017 15:27
5 EUR 29.09.2017 15:27
5 EUR 29.09.2017 15:28
5 EUR 29.09.2017 15:28
5 EUR 29.09.2017 15:28
5 EUR 29.09.2017 15:28
5 EUR 29.09.2017 15:29
5 EUR 29.09.2017 15:29