Športovo-technická komisia
KEo-STK-2017/2018-0008
ÚS ŠTK zo dňa 21.09.2017
1. ŠTK ObFZ schvaľuje nasledovnú zmenu termínu a UHČ: - 6.kolo, Haniska – Turňa nad Bodvou (žiaci) sa odohrá dňa 23.9. o 14:00 hod. – Turňa nad Bodvou + 5€, - 4.kolo, Medvede – Paňovce (mladší žiaci) sa odohrá dňa 22.9. o 16:00 hod. – Paňovce + 5€, - 6.kolo, Galaktik "B" – Kalša (prípravky) sa odohrá dňa 5.10. o 16:00 hod. – Kalša + 5€, - 6.kolo, Buzica – Turňa nad Bodvou (prípravka) sa odohrá v opačnom poradí najprv v Turni nad Bodvou – bez poplatku, 2. ŠTK ObFZ pozýva na svoje zasadnutie dňa 28.09.2017 o 16:30 hod. zo stretnutia I.triedy dorast: Rozhanovce – Sokoľany, R – Košč Daniel, TD – Migáč František, KD – Migač Richard 1288054, TH – Csatlós Alexander, KH – Pačai Filip 1281913 a hráča H5 – Rajčák Filip 1282461 a Jochman Milan 1282486. 3. ŠTK ObFZ pozýva na svoje zasadnutie dňa 28.09.2017 o 17:00 hod. zo stretnutia Pohár: Slovan Kecerovce – Rozhanovce, R – Tóth Jozef, AR1 – Ugray Erik, AR2 – Šimek Branislav, VD – Semanič Miroslav, KD – Seman Matej 1235960, VH – Adamčík Matúš, KH – Fuňa Jozef 1321090. 4. ŠTK ObFZ dôrazne upozorňuje rozhodcov na kontrolu RP pred stretnutím. 5. ŠTK ObFZ dôrazne upozorňuje kluby na čl.43/6 SP ktorý hovorí o nastúpení hráča na stretnutie na iný doklad ako RP. Klub je v takom prípade povinný doručiť RP na riadiaci zväz do 48 hodín po stretnutí. Proti rozhodnutiam ŠTK ObFZ je možné odvolať sa do 14 dní.
Rozhodnutie: KEo-STK-2017/2018-0008
Dátum zaevidovania: 21.09.2017 16:13
Stav: Nové
POPLATKY
Osoba Dôvod Suma Dátum
5 EUR 21.09.2017 16:13
5 EUR 21.09.2017 16:13
5 EUR 22.09.2017 20:20