Športovo-technická komisia
KEo-STK-2017/2018-0006
ÚS ŠTK zo dňa 07.09.2017
1. ŠTK ObFZ schvaľuje nasledovnú zmenu termínu a UHČ: - 1.kolo Pohár, Budimír – Košické Oľšany (dospelí) sa odohrá dňa 15.9. o 16:30 hod. – Košické Oľšany + 10€, - 1.kolo Pohár, Roma Kecerovce - Zlatá Idka (dospelí) sa odohrá dňa 15.9. o 14:30 hod. - Zlatá Idka + 10€, - 4.kolo, Turňa nad Bodvou – Ruskov (dorast) sa odohrá dňa 9.9. o 16:00 hod. – Turňa nad Bodvou + 5€, - 4.kolo, Sokoľany – Čečejovce (dorast) sa odohrá dňa 9.9. o 12:00 hod. – Čečejovce + 5€, - 4.kolo, Kalša – Geča (žiaci) sa odohrá dňa 9.9. o 10:00 hod. – Kalša + 5€, - 4.kolo, Zlatá Idka – Rozhanovce (MINIžiaci) sa odohrá dňa 9.9. o 11:00 hod. – Rozhanovce + 5€, - 2.kolo, Paňovce – Kysak (mladší žiaci) sa odohrá v opačnom poradí dňa 10.9. o 10:30 hod. – Paňovce + 5€, - 2.kolo, Medvede – Slovan Kecerovce (mladší žiaci) sa odohrá dňa 20.9. o 17:00 hod. – Medvede + 5€, - 4.kolo, Galaktik – Zdoba (prípravka) sa odohrá v opačnom poradí dňa 10.9. o 10:00 hod. v Zdobe – Zdoba + 5€, - 4.kolo, Medvede – Mokrance (prípravka) sa odohrá dňa 12.9. o 16:00 hod. – Medvede + 5€, - 4.kolo, Buzica – Paňovce (prípravka) sa odohrá v opačnom poradí – Buzica + 5€, 3. ŠTK kontumuje tieto výsledky: - I.trieda dorast, 3.kolo: Čečejovce – Trstené pri Hornáde 3:0 kont. – neúčasť družstva H, v zmysle SP, čl.82 bod „b“. Do pozornosti DK. 4. ŠTK ObFZ žiada FK Nová Polhora písomné vyjadrenie sa k nastúpeniu hráča č.12 Vilček Lukáš na cudzí RP v stretnutí Prípraviek: Bidovce – Nová Polhora. 5. ŠTK ObFZ dôrazne upozorňuje rozhodcov na kontrolu RP pred stretnutím. 6. ŠTK ObFZ dôrazne upozorňuje kluby na čl.43/6 SP ktorý hovorí o nastúpení hráča na stretnutie na iný doklad ako RP. Klub je v takom prípade povinný doručiť RP na riadiaci zväz do 48 hodín po stretnutí. Proti rozhodnutiam ŠTK ObFZ je možné odvolať sa do 14 dní.
Rozhodnutie: KEo-STK-2017/2018-0006
Dátum zaevidovania: 08.09.2017 08:56
Stav: Nové
POPLATKY
Osoba Dôvod Suma Dátum
10 EUR 08.09.2017 08:57
5 EUR 08.09.2017 08:57
5 EUR 08.09.2017 08:57
5 EUR 08.09.2017 08:57
5 EUR 08.09.2017 08:57
5 EUR 08.09.2017 08:58
5 EUR 08.09.2017 08:58
5 EUR 08.09.2017 08:58
5 EUR 08.09.2017 08:58
5 EUR 08.09.2017 08:59
10 EUR 14.09.2017 10:54