Športovo-technická komisia
KEo-STK-2017/2018-0005
ÚS ŠTK zo dňa 31.08.2017
1. ŠTK ObFZ schvaľuje nasledovnú zmenu termínu a UHČ: - 3.kolo, Roma Kecerovce – Kalša „B“ (dospelí) sa odohrá dňa 3.9. o 13:00 hod. – bez poplatku (kolízia stretnutia), - 1.kolo Pohár, Slovan Kecerovce – Rozhanovce (dospelí) sa odohrá dňa 15.9. o 17:00 hod. – bez poplatku (kolízia stretnutia), - 3.kolo, Slávia TU – Valaliky (žiaci) sa odohrá dňa 20.9. o 17:00 hod. – Slávia TU + 5€, - 3.kolo, Bidovce – Galaktik (žiaci) sa odohrá dňa 15.9. o 14:00 hod. – Galaktik + 5€, - 3.kolo, Medzev – Kechnec (žiaci) sa odohrá dňa 1.9. o 10:30 hod. – Kechnec + 5€, - 3.kolo, Slávia TU – Galaktik (prípravka) sa odohrá dňa 21.9. o 17:00 hod. – Slávia TU + 5€, - 3.kolo, Paňovce – Medzev (prípravka) sa odohrá dňa 31.8. o 17:00 hod. – Paňovce – 5, 2. ŠTK ObFZ berie na vedomie o odhlásení družstva FK Čaňa „B“ zo súťaže Prípraviek sk.B. 3. ŠTK kontumuje tieto výsledky: - II.trieda MINIžiaci, 2.kolo: Ťahanovce – Zlatá Idka 3:0 kont. – neúčasť družstva H, v zmysle SP, čl.82 bod „b“. Do pozornosti DK. 4. ŠTK ObFZ dôrazne upozorňuje rozhodcov na kontrolu RP pred stretnutím. 5. ŠTK ObFZ dôrazne upozorňuje kluby na čl.43/6 SP ktorý hovorí o nastúpení hráča na stretnutie na iný doklad ako RP. Klub je v takom prípade povinný doručiť RP na riadiaci zväz do 48 hodín po stretnutí. Proti rozhodnutiam ŠTK ObFZ je možné odvolať sa do 14 dní.
Rozhodnutie: KEo-STK-2017/2018-0005
Dátum zaevidovania: 31.08.2017 19:25
Stav: Nové
POPLATKY
Osoba Dôvod Suma Dátum
5 EUR 01.09.2017 09:52
5 EUR 01.09.2017 09:52
5 EUR 01.09.2017 09:53
5 EUR 01.09.2017 09:53
5 EUR 01.09.2017 09:53