Športovo-technická komisia
KEo-STK-2017/2018-0004
ÚS ŠTK zo dňa 24.08.2017
1. ŠTK ObFZ schvaľuje nasledovnú zmenu termínu a UHČ: - 1.kolo, Slávia TU – Kalša (žiaci) sa odohrá dňa 4.11. o 10:00 hod. – Slávia TU + 5€, - 2.kolo, Budimír – Slávia TU (žiaci) sa odohrá dňa 15.9. o 13:30 hod. – Slávia TU + 5€, - 1.kolo, Slávia TU – Nová Polhora (prípravka) sa odohrá dňa 21.10. o 10:00 hod. – Slávia TU + 5€, - 1.kolo, Paňovce – Mokrance (prípravka) sa odohrá dňa 23.8. o 17:00 hod. – Mokrance + 5€, - 2.kolo, Ďurkov – Slávia TU (prípravka) sa odohrá dňa 15.9. o 10:00 hod. – Slávia TU + 5€, - 2.kolo, Buzica – Perín (prípravka) sa odohrá dňa 26.8. o 14:00 hod. – Buzica + 5€, 2. ŠTK ObFZ berie na vedomie podnet MFK Spartak Medzev o zmene UHČ prípravok na sobotu o 10:00 hod.. MFK Spartak Medzev + 5€. 3. ŠTK ObFZ berie na vedomie podnet FK GALAKTIK o zmene UHČ prípravok na nedeľu o 13:30 hod.. FK GALAKTIK + 5€. 4. ŠTK ObFZ dôrazne upozorňuje rozhodcov na kontrolu RP pred stretnutím. 5. ŠTK ObFZ dôrazne upozorňuje kluby na čl.43/6 SP ktorý hovorí o nastúpení hráča na stretnutie na iný doklad ako RP. Klub je v takom prípade povinný doručiť RP na riadiaci zväz do 48 hodín po stretnutí. 6. ŠTK ObFZ na základe nedodania RP do 48 hodín po stretnutí podľa čl.43/6 SP a čl.52i SP kontumuje stretnutia: 1.kolo, I.trieda dorast: Vyšná Myšľa – Turňa nad Bodvou z 2:3 na 3:0k. Proti rozhodnutiam ŠTK ObFZ je možné odvolať sa do 14 dní.
Rozhodnutie: KEo-STK-2017/2018-0004
Dátum zaevidovania: 24.08.2017 17:05
Stav: Nové
POPLATKY
Osoba Dôvod Suma Dátum
5 EUR 24.08.2017 17:06
5 EUR 24.08.2017 17:06
5 EUR 24.08.2017 17:07
5 EUR 24.08.2017 17:07
5 EUR 24.08.2017 17:07
5 EUR 24.08.2017 17:07