Športovo-technická komisia
KEo-STK-2017/2018-0003
ÚS ŚTK zo dňa 17.08.2017
1. ŠTK ObFZ schvaľuje nasledovnú zmenu termínu a UHČ: - 1.kolo, S. Kecerovce – Byster (dospelí) sa odohrá dňa 20.8. o 17:00 hod. – S. Kecerovce + 10€, - 1.kolo, Bidovce – Kokšov-Bakša (žiaci) sa odohrá dňa 29.8. o 13:00 hod. – Bidovce + 5€, - 1.kolo, Malá Ida – Turňa nad Bodvou (žiaci) sa odohrá dňa 19.8. o 11:00 hod. – Turňa nad Bodvou + 5€, - 2.kolo, Haniska – Medzev (žiaci) sa odohrá dňa 26.8. o 9:30 hod. – Haniska + 5€, - 1.kolo, Rozhanovce – Ďurkov (MINIžiaci) sa odohrá dňa 3.9. o 13:00 hod. – Ďurkov + 5€, - 1.kolo, Zlatá Idka – Svinica (MINIžiaci) sa odohrá dňa 21.10. o 14:00 hod. – Svinica + 5€, - 1.kolo, Buzica – Medvede (prípravka) sa odohrá dňa 19.8. o 14:00 hod. – Buzica + 5€, 2. ŠTK ObFZ berie na vedomie podnet TJ Družstevník Paňovce o zmene UHČ prípravok na nedeľu 2,5 hod. pred UHČ dospelých. TJ Družstevník Paňovce + 5€. 3. ŠTK ObFZ berie na vedomie o odhlásení družstva FK TATRA Sokoľany zo súťaže I.triedy SŽ sk.B.
Rozhodnutie: KEo-STK-2017/2018-0003
Dátum zaevidovania: 18.08.2017 09:08
Stav: Nové
POPLATKY
Osoba Dôvod Suma Dátum
10 EUR 18.08.2017 09:10
5 EUR 18.08.2017 09:10
5 EUR 18.08.2017 09:11
5 EUR 18.08.2017 09:11
5 EUR 18.08.2017 09:11
5 EUR 18.08.2017 09:12
5 EUR 18.08.2017 09:12
5 EUR 18.08.2017 09:12