Športovo-technická komisia
KEo-STK-2016/2017-0032
ÚS ŠTK zo dňa 08.06.2017
1. ŠTK ObFZ oznamuje FK ObFZ, že odo dňa 8.6.2017 je možné podávať prihlášky do súťaží ObFZ podaním elektronickej prihlášky v systéme ISSF. Prihlášky je možné zaslať do 30.6.2017. 2. ŠTK ObFZ oznamuje klubom, že Aktív pred sezónou 2017/2018 sa uskutoční dňa 6.7.2017 (štvrtok) o 17:00 hod. v Dome športu na Alejovej ulici č.2 v Košiciach. 3. Termínová listina pre Oblastný futbalová zväz Košice – okolie pre súťažný ročník: 2017/2018: Dospelí: 14 účastníkov – Jeseň: 6.8. až 5.11.2017, Jar: 1.4. až 17.6.2018. Mládež: 14 účastníkov – Jeseň: 5.8. až 4.11.2017, Jar: 31.3. až 16.6.2018. Ostatné – podľa počtu prihlásených družstiev v skupinách. 3. ŠTK oznamuje, že finálový turnaj "O majstra prípraviek ObFZ Košice - okolie" sa uskutoční dňa 10.06.2017 od 10:00 hod. na štadióne v Budimíri. - 10:00: Buzica – Budimír, - 12:00: Haniska – Buzica, - 14:00: Budimír – Haniska, 4. ŠTK oznamuje, že finálový turnaj "O majstra žiakov ObFZ Košice - okolie" sa uskutoční dňa 25.06.2017 o 10:00 hod. na štadióne v Malej Ide. 5. ŠTK oznamuje, že finálový turnaj "O majstra dorastencov ObFZ Košice - okolie" sa uskutoční dňa 25.06.2017 o 14:00 hod. na štadióne v Malej Ide. 6. ŠTK ObFZ schvaľuje nasledovnú zmenu termínu a UHČ: - 16.kolo, Ruskov – Byster (dorast) sa odohrá dňa 7.6. o 17:30 hod. – Byster + 5€, - 17.kolo, Vyšná Myšľa – Budimír (dorast) sa odohrá dňa 10.6. o 10:30 hod. – Budimír + 5€, - 17.kolo, Byster – Rozhanovce (dorast) sa odohrá dňa 10.6. o 17:00 hod. – Rozhanovce + 5€, - 17.kolo, Roma Moldava nad Bodvou – Trstené pri Hornáde (dorast) sa odohrá na ihrisku v Trstenom pri Hornáde – Roma Moldava nad Bodvou + 5€, - 18.kolo, Ruskov – Svinica (dorast) sa odohrá dňa 15.6. o 17:30 hod. – Ruskov + 5€, - 22.kolo, Sokoľany – Turňa nad Bodvou (žiaci) sa odohrá dňa 17.6. o 10:00 hod. – Sokoľany + 5€, - 21.kolo, Zlatá Idka – Seňa (MINIžiaci) sa odohrá dňa 25.6. o 11:00 hod. – Seňa + 5€, - 22.kolo, Seňa – Rozhanovce (MINIžiaci) sa odohrá dňa 16.6. o 17:30 hod. – Rozhanovce + 5€, Proti rozhodnutiam ŠTK ObFZ je možné odvolať sa do 14 dní.
Rozhodnutie: KEo-STK-2016/2017-0032
Dátum zaevidovania: 09.06.2017 10:58
Stav: Nové
POPLATKY
Osoba Dôvod Suma Dátum
5 EUR 09.06.2017 11:08
5 EUR 09.06.2017 11:08
5 EUR 09.06.2017 11:09
5 EUR 09.06.2017 11:09
5 EUR 09.06.2017 11:09
5 EUR 09.06.2017 11:10
5 EUR 09.06.2017 11:10
5 EUR 09.06.2017 11:10