Športovo-technická komisia
KEo-STK-2016/2017-0031
ÚS ŠTK zo dňa 01.06.2017
1. ŠTK oznamuje, že finálový turnaj "O majstra prípraviek ObFZ Košice - okolie" sa uskutoční dňa 10.06.2017 od 10:00 hod. na štadióne v Budimíri. 2. ŠTK ObFZ schvaľuje nasledovnú zmenu termínu a UHČ: - 26.kolo, Ruskov – Nižná Myšľa (dospelí) sa odohrá dňa 17.6. o 17:00 hod. (žiadosť automaticky schválená, žiadosť bola podaná viac ako 21 dní pred stretnutím) – bez poplatku, - 16.kolo, Kysak – Nižná Myšľa (dorast) sa odohrá dňa 2.6. o 17:30 hod. – Kysak + 5€, - 16.kolo, Slanská Huta – Rozhanovce (dorast) sa odohrá dňa 3.6. o 17:40 hod. – Rozhanovce – 5€, - 16.kolo, Roma Moldava nad Bodvou (dorast) sa odohrá na ihrisku v Haniske – Roma Moldava nad Bodvou + 5€, - 17.kolo, Svinica – Kysak (dorast) sa odohrá dňa 14.6. o 17:30 hod. – bez poplatku, - 20.kolo, Slávia TU – Valaliky (žiaci) sa odohrá dňa 3.6. o 15:30 hod. – Slávia TU + 5€, - 20.kolo, Medzev – Turňa nad Bodvou (žiaci) sa odohrá dňa 4.6. o 13:00 hod. – Turňa nad Bodvou + 5€, - 21.kolo, Blažice – Pyramída (žiaci) sa odohrá dňa 8.6. o 17:00 hod. – Pyramída + 5€. - 14.kolo, Paňovce – Veľká Ida (prípravky) sa odohrá dňa 3.6. o 14:00 hod. – Veľká Ida + 5€, - 14.kolo, Čečejovce – Turňa nad Bodvou (prípravky) sa odohrá dňa 4.6. o 10:00 hod. – Čečejovce + 5€, 3. ŠTK kontumuje tieto výsledky: - 15.kolo, I.triedy dorast sk.A: Vyšná Myšľa – Slanská Huta 3:0 kont. v prospech FK Vyšná Myšľa za neúčasť H v zmysle SP čl.82, bod „b“. Do pozornosti DK – neúčasť v zmysle RS. Proti rozhodnutiam ŠTK ObFZ je možné odvolať sa do 14 dní.
Rozhodnutie: KEo-STK-2016/2017-0031
Dátum zaevidovania: 02.06.2017 09:41
Stav: Nové
POPLATKY
Osoba Dôvod Suma Dátum
5 EUR 02.06.2017 09:41
5 EUR 02.06.2017 09:42
5 EUR 02.06.2017 09:42
5 EUR 02.06.2017 09:42
5 EUR 02.06.2017 09:43
5 EUR 02.06.2017 09:43
5 EUR 02.06.2017 09:43
5 EUR 02.06.2017 12:50